เริ่มแล้ว อบรมทำสวน 15 นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง

ตั้งเป้าหมายเปิดสวนเพิ่มอย่างน้อย 50 แห่งในทุกเขตของ กทม. ระดมภาคีความร่วมมือจัดอบรมความรู้เริ่มการออกแบบให้เข้าได้ง่ายใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มนำร่องที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

วันนี้ (11 ม.ค. 2565) สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย we!park และภาคีเครือข่าย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 สำนักงานเขต ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

อัษฎางค์ ศรีงามช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคคลาการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ร่วมฝึกปฏิบัติวิธีการวางแผนพัฒนาโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการออกแบบ และการวางแผนบริการจัดการพื้นที่สาธารณะสีเขียวร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ทั้งสถาปนิกภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชน จากกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ได้แก่ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา มาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก การบรรยายและทำแบบฝึกหัด วิเคราะห์พื้นที่ ทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับชุมชน ช่วงที่สอง การฝึกปฏิบัติการจัดทำร่างโครงการของเขตตนเอง และจัดการประกวดผลงานการออกแบบสวน 15 นาที และช่วงสุดท้ายเป็นการติดตามผลการประชุมเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อนำไปสู่การสร้างจริง โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันนี้ – เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

“ตอนนี้เรามีสวนบางกอกใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง อยู่บริเวณซอยข้างบีทีเอสท่าพระ อยากจะให้มีการปรับปรุงให้ดีมากขึ้น เพื่อขยับขยายพื้นที่ ซึ่งตอนนี้เขตบางกอกใหญ่จะเป็นเขตนำร่อง โครงการสวน 15 นาที อยากให้เร่งเดินหน้าเพื่อที่เขตอื่น ๆ จะได้สานต่อโครงการ เป็นการต่อยอดให้กับกรุงเทพมหานคร”

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ สสส. ทำคือเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่วนสำคัญทำให้สุขภาพดี ซึ่งวันนี้ได้เกิดความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ที่พยายามทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด มีการสร้างและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิทยากรที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นบุคคลากรที่มีความสามารถระดับประเทศ

ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park ระบุว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลลงพื้นที่และพบว่ายังขาดองค์ความรู้เรื่องการทำสวน 15 นาที อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อค้นพบเหล่านี้ถูกนำมาออกแบบเป็นหลักสูตร เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล เลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการเป็นสวน 15 นาที เรื่องการสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่ และวิธีการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นการออกแบบการปรับปรุงพื้นที่จริง สุดท้ายคือกระบวนการบริหารจัดการ โดยมีการพาไปดูพื้นที่จริงที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้

“อย่างที่นี่เองเขตบางกอกใหญ่ก็มีพื้นที่ ที่อยากจะปรับปรุงเป็นสวน 15 นาทีอยู่แล้ว ทุกคนก็จะใช้พื้นที่นี้เป็นโจทย์ในการไปคิดด้วยกัน และสิ่งสุดท้ายของการอบรม แต่ละเขตจะเอาพื้นที่ของตัวเองมาพิจารณาตามองค์ความรู้ที่ได้อบรมว่าจะนำไปพัฒนาได้อย่างไร หลังจากนั้นก็จะสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยในย่านร่วมกันพัฒนาแบบต่อยอด โดยกลุ่มเขตนี้มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วยพัฒนาให้มากที่สุด โดยวันที่ 27 มกราคมนี้ ก็จะมีการประกวดกันว่าใน 8 กลุ่มเขตนี้ ใครทำผลงานได้น่าสนใจตอบโจทย์มากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นทุนจาก สสส. เพื่อให้นักออกแบบพัฒนาแบบต่อ จนได้แบบที่นำไปสู่การก่อสร้างได้จริง”

ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดรางวัลจะคัดเลือกจากทั้งหมด 50 เขต เหลือแบบที่น่าสนใจ 24 เขตพื้นที่ ที่จะถูกพัฒนาโดยนักออกแบบต่อยอดร่วมกับเจ้าหน้าที่เขต แต่เขตที่เหลือ 26 แห่ง เครือข่ายก็มีแนวทางที่จะหาทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาการออกแบบต่อเพื่อให้ทุกเขตมีสวน 15 นาทีที่มีประสิทธิภาพเดินหน้าไปพร้อมกัน

“เราพยายามทำงานโดยลงไปในพื้นที่สเกลเล็กที่สุดก็คือเขต และผู้ปฏิบัติงานตรง อย่างพี่ ๆ ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษา เพื่อทำความเข้าใจว่าเขามีความคิด แนวคิดอย่างไร เพราะฉะนั้นแน่ใจได้เลยว่าทั้ง 50 เขตจะมีอย่างน้อย 1 คน 1 เขต ที่จะทำให้มีคุณภาพและตอบโจทย์สวน 15 นาทีให้ได้มากที่สุด กระบวนการทั้งหมดทุกเขตจะเสร็จสิ้นเดือนเมษายน และหลังจากนั้นจะชวนเอกชน ประชาชน ที่สนใจมาลงขันระดมทุนกันไว้ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง วัสดุ แรงอาสา ทรัพยากรภายนอกประกอบกับทรัพยากรภายในที่แต่ละเขตมีอยู่แล้ว แต่ละพื้นที่จะทยอยก่อสร้างในไตรมาส 3 คิดว่าไตรมาส 4 ก็จะทยอยเสร็จครบทุกเขต”

สำหรับโครงการสวน 15 นาที เพิ่มสวนสาธารณะสีเขียวขนาดเล็กให้กระจายตัวทั่วกรุงเทพเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ในปีที่ผ่านมา สามารถเปิดให้บริการเพิ่มเติมแล้ว 13 แห่ง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active