สวนโมกข์กรุงเทพ ชวนสวดมนต์ข้ามปี ตั้งหลักชีวิตในปีใหม่ 2566

จัดเต็มกิจกรรมเจริญสติหลากหลายตลอด 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ที่สวนโมกข์กรุงเทพ ชวนพุทธศาสนิกชนใช้โอกาสพิเศษพิจารณาคติธรรม เพื่อเริ่มชีวิตปีใหม่อย่างมีสติไม่ประมาท

วันนี้ 31 ธ.ค. 2565 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) จัดงานเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี รับพุทธศักราช 2566 “ปีใหม่ชีวิตใหม่ ก้าวสู่ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ” ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรสาธิตส่งท้ายปีแด่พระภิกษุ 9 รูป สมาทานศีล ฟังธรรมบรรยายเพื่อการเจริญสติ โดยพระภิกษุสงฆ์จากเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

พระมหานพชัย กิตติวรเมธี ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้คติธรรม รับปีใหม่ 2566 ว่า ในโอกาสปี 2565 กำลังจะหมดไป ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ชวนให้พุทธศาสนิกชนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่งเป็นคำสอนสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งการไม่ประมาทหมายถึงการมีสติระลึกได้ มีสติตัดความคิดถึงในอดีต มีสติที่จะไม่กังวลถึงอนาคต กล่าวคือไม่เอาใจไปอยู่กับเมื่อวาน และวันพรุ่งนี้ ให้อยู่กับวันนี้ที่มีความรับรู้สัมผัสกับความเย็นของลมที่พัดผ่าน รู้ถึงน้ำที่ลิ้มรส สามารถมองแววตาของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบตัว และตื่นรู้ อยู่เสมอด้วยสติที่กำกับ

“การมีสติทำให้เราเหมือนเกิดใหม่ ให้ต้อนรับศักราชใหม่ ทุกๆ วันด้วยใจมีสติ ให้ทุกวันเป็นวันใหม่ ไม่โศกเศร้ากับเรื่องที่ผ่าน ไม่ประมาทหลงระเริง จนไม่รู่ว่าขณะนี้ทำอะไรอยู่ พูดอะไรรอบคอบ การเจริญสติโดยทั่วกันเปรียบเหมือนของขวัญล้ำค่า ให้มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติภาพทั่วกัน ให้มีแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต โดยยึดธรรมะ หลักของการเมตตาธรรม เพราะเมตตาค้ำจุนโลก คือพฤติกรรมที่หวังให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือความประสงค์ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ การที่ใจมีสติจะช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ และขอให้อีก 12 เดือนในปีหน้า พุทธศาสนิกชนรวย รวยสมบัติภายนอก และความสุขภาพในใจ”

นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ กล่าวว่า สวนโมกข์กรุงเทพ ได้น้อมนำแบบแผนการสวดมนต์ข้ามปีจากพระหลายวัดหลายรูปที่เคยได้ปฏิบัติกันภายในวัด ประกอบกับท่านพระพุทธทาสได้ตั้งปณิธานว่าในช่วงปีใหม่นี้ควรที่จะได้ตั้งหลักคิดในชีวิตใหม่ในปีใหม่ให้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่แค่สวดมนต์รับพร ด้วยเหตุนี้สวนโมกข์กรุงเทพ จึงประสานงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน เพื่อชวนกันมาจัดงานสวดมนต์ข้ามปีให้กับสาธารณชน ภายหลังทั้งวัด และสถานที่อีกหลายแห่งจึงได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ช่วยกันทำให้การสวดมนต์ข้ามปีเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งมีข้อมูลจากภาคีรณรงค์ลดอุบัติเหตุรายงานว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีช่วยทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ลดลง และขอบคุณมาทางสวนโมกข์ฯ ที่คิดริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมา

“ในปีใหม่นี้เรายังคงใช้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นกิจกรรมเพื่อเจริญสติ โดยมีหลักคิดว่าปีใหม่ตั้งสติให้ดี ตั้งหลักคิดเพื่อมีชีวิตใหม่เป็นกิจกรรมที่สวนโมกข์กรุงเทพ ทำต่อเนื่องมาตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อตั้งที่นี่ และขยายแนวคิดหลักปฏิบัติไปยัง 12 วัดเครือข่าย เพื่อภาวนากันตลอด 12 วันสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆ สำหรับปี 2566 สวนโมกข์กรุงเทพ ครบรอบ 12 ปี ตลอดปีจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสังคมรมณีย์ ช่วยให้สังคมรื่นรมย์ สงบ สัปปายะ ผู้คนเปลื้องทุกข์ มีความสุขในชีวิต จะออกแบบกิจกรรมหลากหลาย เพื่อหนุนเสริม รับใช้ถวายงานพระ ทั้งพระอาวุโสและพระใหม่ที่มีความตั้งใจจะสืบสานพุทธศาสนาต่อไป และสวนโมกข์เองได้ทำสื่อเผยแผ่ธรรมทั้งในพื้นที่และในออนไลน์ ติดตามได้ที่ pagoda.or.th”

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 30 ชั่วโมง ทั้งวันนี้และวันที่ 1 มกราคม 2566 สำหรับกิจกรรมวันนี้ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมภาวนาแบบเซน สัมผัสเซนผ่านการนั่งสมาธิ ชมศิลปะ และเดินในสวน โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กิจกรรม workshop ส.ค.ส. การ์ดส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยตนเอง กิจกรรม Retreat Breath & Emotional Vibration Frequency Healing ฝึกสมาธิผ่านลมหายใจและฝึกผ่อนคลายอย่างลึกไปกับคลื่นเสียงบำบัด  14.00 น. -16.00 น. กิจกรรมพัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย ฝึกภาวนาเจริญสติ สมาธิ ผ่านการทำงานศิลปะงานฝีมือเพื่อพิจารณาการเห็น รู้ทันอาการเคลื่อนไหวของกายและใจ

ช่วงเย็นค่ำ เวลา 18.00 – 19.00 น. ทำวัตรเย็น สวดมนต์ (แปล) และสมาธิภาวนา รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ เวลา 19.00 – 20.30 น. เสวนาคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ How to งานรุ่ง เงินเริ่ด รักปัง พลังล้น รับปีเถาะ โดย นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียน บรรยง พงษ์พานิช  ต้นแบบนักเศรษฐศาสตร์และนักการเงิน พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน พลังในการธรรมงาน และพลังของความรัก ในรูปแบบของความเมตตา ชวนคุยโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ เวลา 21.00 – 23.30 น.  เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง นำโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ และทีมศิลปิน เวลา

ช่วงยามข้ามปี เวลา 23.30 – 00.00 น.  เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี 2565 เวลา 00.00 น. สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช 2566 เวลา 00.01 – 00.25 น. อธิษฐานตั้งมั่นเจตนา และสวดมนต์บทพิเศษ เวลา 00.25 – 00.30 น. คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active