เตรียมประกาศ’ไทย’ศูนย์กลางความเป็นเลิศเรื่องดิน วันดินโลก 5 ธ.ค.นี้

มหานครป่ากินได้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และ อาสาชาวนามหานคร นำร่องจัดกิจกรรม “มหานคร ป่ากินได้”13-14 ต.ค.นี้ นายกสมาคมดินโลกย้ำ “แก้อดอยาก ทำได้ด้วยการฟื้นดิน”สร้างดินดี จะช่วยสร้างคนและสังคมที่ดี

13 ต.ค.2565 ไม่เพียงเป็นวันครบรอบความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย ยังเป็นวันที่ภาคประชาชนในนาม เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และอาสาชาวนามหานคร ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการระลึกถึงความสำคัญของ “ดิน” ก่อนจะเตรียมประกาศความยิ่งใหญ่ ไทยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศเรื่อง “ดิน” 5 ธันวา วันดินโลก

โดยปีนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และอาสาชาวนามหานคร เริ่มนำร่องจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่วันที 13-14 ต.ค. 65 บนที่ดิน 133 ไร่ อ.หนองจอก กทม. ของ วรเกียรติ สุจิวโรดม นักธุรกิจด้านส่งออกเคมีภัณฑ์ เริ่มปรับที่ดินบริเวณนี้ตั้งแต่ปี 2560 The Active ติดตามการขยายผลต่อเนื่อง ซึ่งเวลานี้ได้ถูกปรับให้คนที่มีแนวคิดเดียวกัน เช่น การสร้างพื้นที่ปอดของเมือง อาหาร และยาสมุนไพร ได้มาร่วมทำ “โคกหนองนาอารยวิถี” ในรูปแบบของ “Eco village” ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียด ตามลิ้งค์ที่แนบให้

EP1 ปี 2563 โคก หนอง นา มหาเศรษฐี 23 พ.ค. 2020

EP2 ปี 2564 โคกหนองนา ออกแบบชีวิต 13 ต.ค. 2021

โดยยังมีความหวังให้ขยายผลการจัดการที่ดินในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตเมือง อย่างกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยปัญหาหมักหมมด้านสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้เน้นย้ำ การสร้างดินดี จะช่วยสร้างคนและสังคมที่ดีผ่าน คอนเซ็ป “มหานคร ป่ากินได้” มีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้ง กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม Zero Waste ลดโลกร้อน, วงเสวนาวิชาการเกี่ยวกับ “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”, วงเสวนาทำ กทม. ให้เย็น, กิจกรรมแข่งเรือ, และการลงแขกปลูกไม้ 5 ระดับ ฯลฯ

อ.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ระบุ ตั้งใจเตรียมงานต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันดินโลก เพราะที่ผ่านมาโลกกำลังประสบปัญหาทางธรรมชาติหลายมิติ การกลับมาให้ความสำคัญสร้างดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยยกตัวอย่างที่ดินของ วรเกียรติ สุจิวโรดม นักธุรกิจด้านส่งออกเคมีภัณฑ์ ว่าเป็นตัวอย่างของเศรษฐี ที่เปลี่ยนเงินเป็นที่ดิน ซี่งมีทรัพย์มหาศาลเป็น “แหล่งอาหารที่มาจากดิน”

“แก้จนทำยาก แก้อดอยากทำได้ ด้วยการสร้างความสามัคคี ฟื้นดินอุดมสมบูรณ์ ผลิตอาหาร และอากาศบริสุทธิ์…”

อ.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก

อ.ยักษ์ ทำงานด้านดินมานาน 39 ปี โดยย้ำว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับดินเพราะเป็นส่วนสำคัญของการสร้างอาหารและขจัดความอดอยาก แต่สำหรับไทยคำว่า “ดิน” มีความลึกซึ้งมากกว่านั้น เพราะหมายถึงสิ่งมีชีวิต และผู้มีพระคุณ โดยภารกิจสำคัญของไทยเรื่องดิน มีหลายประการ เช่น ไทยตั้ง TSP “Thailand Soy Partnership” สมัชชาดินโลก 8 ภูมิภาค รวมถึงการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ วิจัยเรื่องดิน, การตั้งสมาคมดินโลก ฯลฯ ซึ่งตลอดหลายปีทั่วโลกพยายามแก้ปัญหาเรื่องดินต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปีแรก : เน้นการหยุดมลพิษเรื่องดิน, ปี 2 : หยุดการชะล้างหน้าดิน, ปี 3 : คืนชีวิตให้แผ่นดินด้วยความหลากหลาย, ปี 4 : แก้ปัญหาดินเค็ม ฯลฯ

สำหรับความยิ่งใหญ่ของงานดินโลกปีนี้จะจัดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นคือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ “อาสาชาวนามหานคร” อ.หนองจอก กทม. The Active รวมรวมข้อมูลจากเครือข่ายฯ มาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการจัดงานตามรูปภาพที่แนบมาให้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active