Land​ ​Watch​ Thai จี้รัฐ เร่งกระจายถือครอง ลดเหลื่อมล้ำเข้าถึงที่ดิน

ชวนจับตาเลือกตั้งใหม่ หวังพรรคการเมืองชูนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อความเป็นธรรม

พรพนา​ ก๊วยเจริญ​ ผู้อำนวยการ Land​ ​Watch​ Thai เปิดเผยกับ The Active ว่า แม้รัฐบาลจะถอนมติ ครม.เกี่ยวกับการให้ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินออกไป หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของหลายฝ่ายในสังคม ซึ่งเหมือนเป็นทิศทางที่ดีที่อย่างน้อยก็ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชน แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงที่ดิน ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ดังนั้นรัฐบาลควรต้องเดินหน้าผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินหลายเรื่องที่ผลักดันกันมายาวนาน 

พรพนา​ ก๊วยเจริญ​ ผู้อำนวยการ Land​ ​Watch​ Thai

“รัฐบาลประยุทธ์เขียนนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำที่ดินเอาไว้ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เห็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะผลักดันขึ้นมา ก็เลยทำให้ถูกมองว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ คือ ให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน แต่ไม่พูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างจริงจังให้กับประชาชน ทั้งที่มีนโยบายที่ภาคประชาชนพยายามเสนอกันมาอย่างยาวนาน แต่ไม่สามารถเดินหน้าได้ คือตั้งแต่หลังรัฐประหาร เช่น การเสนอเข้าชื่อกฎหมายเมื่อปี 2557 มี พ.ร.บ.ที่ดิน มีเรื่องของภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า เรื่องของโฉนดชุมชน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้”  

พรพนา​ ก๊วยเจริญ​ ผอ.Land​ ​Watch​ Thai

ผู้อำนวยการ Land​ ​Watch​ Thai จึงเห็นว่า รัฐบาลควรจะต้องเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทางที่ภาคประชาชนเสนอ รวมทั้งเห็นว่าต้อง X-ray หรือ ตรวจดูกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินที่ผ่านมา ว่า มีผลกระทบแบบไหน และจำเป็นต้องแก้ไขทบทวนกฎหมายฉบับใดบ้าง เช่น พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ เพราะมีปัญหาในเรื่องผลกระทบของคนที่อยู่ในเขตป่ามายาวนาน  

รวมทั้งกฎหมายใหม่ ๆ ที่จะต้องผลักดัน เช่น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราก้าวหน้า, พ.ร.บ.ที่ดิน จะดำเนินตามมาตรการทางภาษีกับพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิในที่ดิน และมีการกระจุกตัว คือต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต้องชูนโยบายตรงนี้ รวมทั้ง กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการทำการประเมินในระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนสีผังเมือง ซึ่งในเรื่องการพัฒนามีหลายมิติมาก จึงอยากให้คิดในเชิงโครงสร้างการแก้ไขปัญหาด้วย 

พรพนา บอกด้วยว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นพรรคการเมืองใดที่จะมีนโยบายเรื่องที่ดินอย่างจริงจัง ให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยภาพรวมของทั้งประเทศ จึงอยากฝากทุกพรรคการเมือง ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า อยากให้มีนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินที่จริงจัง ซึ่งประชาชนได้พิจารณาส่วนนี้ในการเลือกตั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active