จี้ ‘นายกฯ’ เซ็นรับรอง กม.ชาติพันธุ์ ฉบับพีมูฟ หลัง รมว.ทส.ไฟเขียว

เปิดโอกาส ร่วมเสนอกฎหมายหลายฉบับ เข้าไปพิจารณาพร้อมกัน เพื่อให้ได้กฎหมายชาติพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุด

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสนอ  

วันนี้ (7 ก.พ. 67) ประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เปิดเผยกับ The Active ว่า มติ ครม. อนุมัติหลักการ กม.ชาติพันธุ์ ฉบับรัฐบาล ถือเป็นโอกาสของประเทศ แต่ต้องไม่ลืมว่ายังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ คือฉบับของสภาชนเผ่าฯ ที่วิปรัฐบาล ขอสภาฯ นำมาศึกษา 

และอีก 2 ร่าง คือ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ที่ฟีมูฟ และเครือข่ายชาติพันธุ์เสนอ รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดย พรรคก้าวไกล ซึ่งถูกตีเป็นกฎหมายทางการเงินต้องอาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรี จึงเรียกร้องให้นายกฯ เร่งลงนามรับรอง

ประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาพีมูฟ

“เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตอบเรามา 6 เดือนที่แล้วว่า อยู่ในระหว่างที่รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของ นายกฯ แต่ว่ามาถึงวันนี้ 6 เดือนกว่าแล้ว ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ตอนแรกเราคาดว่า ร่างฯ ของประชาชนอาจจะถูกสกัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อวานนี้ท่านพัชรวาท รองนายกฯ และ รมว.ทส. ก็ยืนยันแล้วว่าถ้าร่างฯ ของรัฐบาล ผ่าน ครม. ซึ่งจริง ๆ ผ่านไปแล้ว ก็จะนำเรียนนายกฯ ให้เร่งรัดรับรองร่างฯ เพื่อให้ร่างฯ ของประชาชนไปประกบกับร่างฯ ของรัฐบาลในสภาฯ ได้โดยเร็ว  “ 

ประยงค์ ดอกลำใย    

ประยงค์ ยังย้ำว่า ร่าง พ.ร.บ.ของพีมูฟ เป็นร่างฯ ที่ได้รวบรวมข้อดี และแก้ไขข้อจำกัดที่มีในทุกฉบับ ดังนั้นจึงเป็นร่างฯ ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไฟเขียว รับปากจะเสนอแนะนายกฯ ให้รีบลงนามรับรอง ก็จะเป็นโอกาสนำไปพิจารณาพร้อมกันในสภาฯ ตั้งกรรมาธิการพิจารณาให้กฎหมายนี้ เป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

ขณะที่ พงษ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี ก็มองว่า การผ่านร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ฉบับรัฐบาล เป็นความหวังที่จะทำให้พวกเขาสามารถดำรงวิถีดั้งเดิม ที่ถือเป็นความมั่นคงในชีวิต

พงษ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี

“เรามีความหวัง ในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตในพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมของเรา เช่น เรื่องไร่หมุนเวียนคุ้มครองวิถีชีวิตเรา เรามีความหวังว่า จะครอบคลุมทุกชาติพันธุ์ ไม่ใช่แค่เราชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือชาวเล”

พงษ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร   

สำหรับการนำร่างกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กลับมาศึกษา พร้อมด้วยเงื่อนไขการนำร่างกฎหมายทุกฉบับกลับเข้าไปพิจารณาพร้อมกันในสภาฯ ภายใน 60 วัน จะครบกำหนดประมาณ วันที่ 20 ก.พ.นี้ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active