‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ ประกาศยกพลหนุน ค้าน NPO Bill 30 พ.ค.นี้

ออกแถลงการณ์ ระบุรัฐบาลไม่เคยเห็นประชาชนเป็นเจ้าของฐานทรัพยากรหน้าบ้านตนเอง  พยายามเข้ามาจํากัดสิทธิทุกอย่าง  พร้อมเข้าร่วมการชุมนุมเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคประชาชนทุกกลุ่ม จนกว่ารัฐบาลจะยุติร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่ม

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65  ที่หาดสวนกง จ.สงขลา เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น  ร่วมกันอ่านแถลงสนับสนุนการเคลื่อนไหวของขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ที่ปักหลักชุมนุมที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ(UN) 

โดยแถลงการณ์ระบุว่า รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ซึ่งมีอคติกับการเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนคนไทยกําลังจะออกกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน หรือร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร 

แต่กลับมีเนื้อหาไม่ตรงปกกับชื่อ ร่างมาเพื่อควบคุมองค์กรของภาคประชาชน ทําให้การรวมกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าในรูปสมาคม มูลนิธิ ชมรม หรือแม้แต่กลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มจิตอาสา ต่างก็เข้าสู่ระบบการควบคุมของภาครัฐ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสิทธิที่ควรจะเป็น เพราะหากรัฐชอบพอก็ดีไป แต่หากกลุ่มนั้นมีการวิพากษ์ทําให้รัฐบาลขัดใจ รัฐบาลก็อาจกลั่นแกล้งได้โดยง่ายโดยใช้อำนาจตามกฏหมายนี้

ตลอด 8 ปีที่รัฐบาลประยุทธ์ ใช้อํานาจปกครองประเทศ รัฐบาลไม่เคยเห็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศหรือเป็นเจ้าของฐานทรัพยากรหน้าบ้านตนเอง รัฐพยายามเข้ามาจํากัดสิทธิทุกอย่าง ร่าง พรบ.ฉบับนี้ก็เช่นกัน 

“ ดังนั้นเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงขอประกาศว่า “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายกลุ่มประชาชนต่อต้านพ.ร.บ. ควบคุมการรวมกลุ่มอย่างเต็มท่ี และพร้อมยกพลเข้าร่วมสมทบการชุมนุมใหญ่ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 น้ี เพื่อกดดันให้รัฐบาลมีมติ ครม.ยกเลิกการผลักดันกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการดําเนิน กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไรให้จงได้”

แถลงการณ์ระบุ

ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเป็นสิทธิสาธารณะของทุกคน รัฐไม่มีสิทธิที่จะมาออกกฎหมายควบคุม และประเทศไทยก็มีกฎหมายมากมายที่สามารถตรวจสอบการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของประชาชนอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่รัฐบาลกลับเดินหน้าไม่หยุด เพียงเพื่อหวังใช้ในการกําจัดภาคประชาชนที่หัวแข็งท่ีขยันวิพากษ์นโยบายของรัฐ หากรัฐบาลยังดื้อด้านที่ไม่ยอมยกเลิกการผลักดัน พรบ.ฉบับนี้ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยืนยันจะเข้าร่วมการชุมนุมเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคประชาชนทุกภูมิภาคจนกว่าจะชนะ

โดยขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน นัดชุมนุมใหญ่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.นี้ เพื่อติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี รอฟังคำตอบรัฐบาลว่าสัปดาห์นี้จะมีมติยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อน  อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ยืนยันว่าได้นำข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อรับทราบแล้ว แต่ไม่ได้มีมติยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง ผู้ชุมนุมจึงประกาศระดมมวลชนทั่วประเทศ มาปักหลักชุมนุมไปจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกร่างกม.ดังกล่าว 

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ