เคาะ 21 มี.ค. นี้ ประชุมร่วม 4 ฝ่าย หาทางออก ชมฟ. ย้ายออกจากที่ดินริมทางรถไฟ

ครือข่ายชุมชนคนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ รวมตัวเร่งให้นัดประชุมร่วมคณะอนุกรรมการฯ และ รมว.คมนาคม เพื่อหาทางช่วยเหลือหลังต้องย้ายออกจากพื้นที่ 31 มี.ค.

วันนี้ (1 มี.ค.2565) เครือข่ายชุมชนคนจนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ (ชมฟ.) และภาคีเครือข่าย รวมตัวกันที่หน้ากระทรวงคมนาคม เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จัดการประชุมหาทางออกให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องคดีกรณีบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากนโยบายขอคืนที่ดินการรถไฟเพื่อดำเนินนโยบายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

แม้เบื้องต้นชาวบ้านจะได้รับการจัดสรรที่ดินที่อาศัยใหม่จากการเคหะสงเคราะห์แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างที่พักใหม่ โดยชาวบ้านจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่ตามคำสั่งศาล ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ แต่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยระหว่างรอการก่อสร้างจึงต้องการหารือกับที่ประชุมร่วม 4 ฝ่ายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือในประเด็นนี้

ด้าน สุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านโดยระบุว่า จะจัดให้มีการหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ ส่วนข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ดำเนินการประชุมเร็วกว่านั้นได้หรือไม่ จะขอนำไปหารือกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางอีกครั้ง โดยรับปากว่าจะเร่งดำเนินการเต็มที่

สำหรับการนัดประชุมนั้น จะต้องแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นการประชุมร่วม 4 ฝ่าย ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-Move) และชุมชนคนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ (ชมฟ.) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคมนี้

หลังจากนั้นจะเป็นวงประชุมที่มี ‘ศักดิ์สยาม ชิดชอบ’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานอีกครั้งโดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ทุกกระบวนการเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้ชาวบ้านดำเนินการตามคำสั่งศาลได้

เชาว์ เกิดอารีย์ ประธานชุมชนบุญร่มไทร เขตราชเทวี กทม. ระบุว่า ได้เดินทางมายื่นหนังสือแล้ว 2 ครั้ง เพื่อทวงนัดหมายประชุมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หลังจากถูกเลื่อนตั้งแต่วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และยังไม่มีนัดหมายใหม่ ทำให้ชาวบ้านกังวลใจเพราะว่าไม่มีที่ไปแต่ศาลมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ภายในเดือนนี้จึงอยากให้เร่งนัดหมายเพื่อประชุมแก้ปัญหาและให้ความมั่นใจกับชาวบ้าน

“ภายในอาทิตย์นี้ คาดว่าจะได้คำตอบเรื่องที่พักชั่วคราวจากทางการรถไฟว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไร และหวังว่าการนัดประชุม 4 ฝ่ายในวันที่ 21 มีนาคมนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินทำให้เกิดความชัดเจน เพราะว่าชาวบ้านค่อนข้างร้อนใจ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้