เปิดตัว ‘ตู้กดถุงยาง – ชุดตรวจ HIV’ ฟรี ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หลังแนวโน้มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น กลุ่มเยาวชนป่วย ‘โรคซิฟิลิส’ เพิ่ม 3 เท่า สาเหตุจากเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย

วันนี้ (15 ก.พ. 67) ที่ สยามสแควร์วัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวตู้ ‘รักฉ่ำ ปลอดภัยฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง’ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัย และชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ผ่านตู้กดขนม และเครื่องดื่ม

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส ที่พบอัตราป่วยในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปี 2561 โดยพบว่า อัตราป่วยจาก 11 เพิ่มเป็น 24.8 ต่อประชากรแสนคน และเพิ่มขึ้น 3 เท่าในกลุ่มเยาวชน คือ จากอัตราป่วย 27.9 เพิ่มเป็น 90.5 ต่อประชากรแสนคน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ปี 2562 ที่พบว่า เยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 80 และใช้ถุงยางอนามัย อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรัก ไม่ถึงร้อยละ 40 จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่า เยาวชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคเร่งให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมเรื่องการป้องกัน และมุ่งเน้นให้มีการพกถุงยางอนามัยและใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน โดยในปีนี้ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ เพื่อให้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติและเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

“นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของกรมควบคุมโรค และเอกชน ที่ร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยได้อย่างสะดวก และส่งเสริมการตรวจ HIV เป็นเรื่องปกติ ด้วยการนำถุงยางอนามัย และชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองมาให้บริการกดรับฟรี ผ่านตู้สินค้าอัตโนมัติร่วมกับสินค้าอื่น ที่ติดตั้งตามศูนย์การค้า แหล่งชุมชน สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และที่สาธารณะต่าง ๆ”

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุอีกว่า การติดตั้งตู้สินค้าอัตโนมัติ ได้นำร่อง 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และ ห้างสรรพสินค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า (ห้างน้อมจิตต์) เขตบางกะปิ จากนั้นจะขยายจุดติดตั้งเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เยาวชนและประชาชนสะดวกที่จะมาใช้บริการ เข้าถึงง่าย พร้อมใช้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และทำให้การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติในสังคมได้

คเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างสะดวก สบายใจ ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

“เราให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ และหวังให้ส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างทัศนคติใหม่ต่อถุงยางอนามัยที่สามารถวางร่วมกับสินค้าบริโภคประเภทอื่น ๆ ได้และถูกใช้อย่างเป็นปกติ และปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์”

คเณศร์ อรรถไพศาลกุล

ขณะที่ สุธี ชุดชา รองประธานสภาเด็กและเยาชนแห่งประเทศไทย บอกว่า รู้สึกยินดีที่ผู้ใหญ่มองเห็นความสำคัญ อยากบอกเพื่อน ๆ เยาวชนทุกคนว่า การใช้ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งปกติที่ควรทำ เพราะช่วยป้องกัน และเป็นการแสดงความรักต่อตัวเอง

“ใส่ถุงยางปลอดภัย รักใครให้ใส่ถุงยางนะครับ”

สุธี ชุดชา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active