เดินหน้าวางแนวทางแก้ปัญหาลดความเครียดตำรวจ

ขยายผลกรณีเพื่อนตำรวจจับสัญญาณความเครียด พร้อมเข้าช่วยเหลือดาบตำรวจแบกหนี้ค้ำประกัน เกือบ 2 ล้านบาท ได้สำเร็จ ด้าน ผบ.ตร. เรียกเข้าพบ มองเป็นกรณีศึกษาแนวทางในการดูแลทุกข์ตำรวจทั่วประเทศ ขณะที่สถิติ ปี 2551-2564 พบมีตำรวจฆ่าตัวตาย 443 นาย

จากกรณีดาบตำรวจนายหนึ่ง ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม อายุ 53 ปี ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต และยังเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 1.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่มาจากการค้ำประกันเพื่อนตำรวจด้วยกัน ทำให้ พ.ต.อ. ศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม พร้อมเพื่อนตำรวจ ให้การช่วยเหลือในการหาที่พักใหม่ รวมทั้งให้ลาราชการเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้พร้อมจนกว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นั้น

The Active ลงพื้นที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม พบว่า ดาบตำรวจคนดังกล่าว กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก หลังหยุดพักเป็นเวลารวม 9 วัน โดยอาศัยอยู่ในบ้านพักตำรวจหลังใหม่ที่ผ่านการปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งจัดเครื่องครัว เครื่องนอน ให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ ส่วนหนึ่งจาก พ.ต.อ. ศยาม และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ในการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย รวมถึงหารือแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้

ขณะที่เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ติดต่อให้ พ.ต.อ. ศยาม พร้อม ดาบตำรวจ เดินทางเข้าพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังปัญหาและมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือ และเป็นแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือตำรวจที่ประสบปัญหาทั่วประเทศต่อไป

พ.ต.อ.ศยาม กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือดาบตำรวจนายนี้ไม่ใช่กรณีพิเศษ แต่เป็นเคสที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากมีภาวะเครียดจึงเกรงว่าจะเกิดภาวะทำร้ายตนเอง

“ปกติเราไม่ทราบเลยเพราะเขาเป็นคนอัธยาศัยดีและไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใคร แต่วันนั้นเราสังเกตว่าเขาไม่มาทำงานหลายวัน เลยให้เพื่อนตำรวจไปดูก็พบสภาพอย่างที่เห็น ซึ่ง สภ. ของเราก็จะคอยสังเกตอารมณ์ ถามไถ่ความรู้สึกกันอยู่แล้ว เพราะไม่อยากให้ไปถึงขั้นเก็บกด ซึมเศร้า หรือร้ายแรงกว่านั้น

พ.ต.อ. ศยาม

นี่เป็นความพยายามสอดส่องดูแลกันภายใน สภ.เมืองสมุทรสงคราม หลังสูญเสียตำรวจ 2 นาย จากภาวะเครียดในเรื่องส่วนตัว เช่น ตู้รับฟังปัญหา ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาวงภายในกันทุกเช้า มื้อเที่ยงกินอาหารร่วมกัน  ให้ผู้บังคับบัญชาสูงกว่า 1 ขั้น คอยสอดส่องดูแลเพื่อนตำรวจด้วยกัน ผลัดเปลี่ยนกันไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

ขณะที่นโยบายจากส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตของตำรวจทั่วประเทศ รวมไปถึงการดูแลรักษา ซึ่งสภ.เมืองสมุทรสงคราม มีตำรวจประพบตำรวจ 1 นาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว มีภาวะย้ำคิดย้ำทำ แต่ไม่ส่งผลต่อการปฎิบัติงาน

พ.ต.อ.ศยาม กล่าวย้ำอีกว่า การป้องกันปัญหาความเครียดในส่วนข้าราชการตำรวจ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำงานในเชิงรุก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยซึ่งอาจจะต้องรับแรงกดดันหลายอย่าง

“ตัวอย่างดาบตำรวจนายนี้ ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่เลย ส่วนเรื่องส่วนตัวยังเป็นที่รักของเพื่อน ๆ ตำรวจด้วยกัน เวลามีกิจกรรมก็จะอาสาให้ความร่วมมือตลอด แน่นอนว่าเราไม่อยากสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพแบบนี้ การหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญ”

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารราชการของ ผบ.ตร. คนที่ 14 มุ่งพัฒนางานตำรวจทุกด้าน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกำหนด Quick Win เร่งด่วน 5 ด้าน สร้าง Police’s Home ดูแลตำรวจ เพื่อให้ตำรวจไปดูแลประชาชน

การคืนเวลาให้ตำรวจ

แก้ไขคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 เพื่อลดภาระของพนักงานสอบสวน และลดเอกสารแบบฟอร์มที่ไม่มีความจำเป็น ให้สำเร็จภายใน 1 เดือน , ลดเวลาการประชุมให้ตำรวจมีเวลาไปดูแลประชาชน , การลดความซ้ำซ้อนของการรายงานเหตุกว่า 20 หน่วย ให้เหลือการรายงานเพียงครั้งเดียว

คืนตำรวจให้ประชาชน

ยกเลิกการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม ให้ความสำคัญกับสถานีตำรวจ การสั่งช่วยราชการต้องมีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

สวัสดิการตำรวจ

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการตำรวจจบใหม่และข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ให้ผู้กำกับการหรือหัวหน้าสถานีตำรวจ ตรวจสอบผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ และยังไม่ย้ายออก และให้รายงานภายใน 30 วัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดให้ย้ายออก รายงานความคืบหน้าต่อเนื่องทุกเดือน

ความเป็นธรรม ความสามัคคี และสร้างช่องทางการสื่อสารในองค์กร

สร้างระบบการสื่อสาร 2 Ways Communication ทั้งแบบ Online และ Offline ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งอาจได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อคิดเห็น ผ่านแอปพลิเคชันแทนใจ โดยจะมีทีมงานของ ผบ.ตร. รับเรื่องตรวจสอบดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นความลับ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้ส่งข้อมูลทาง ตู้ ปณ.191 รองเมือง 10330 สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตน

การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชน

สานต่อโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ของ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีต ผบ.ตร. สร้าง Police Hero  ต้นกล้าแห่งความดี ให้กับองค์กร

ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงสถิติสาเหตุตำรวจฆ่าตัวตายช่วงปี 2551-2564 มีตำรวจเสียชีวิต 443 นาย จำนวนนี้เกิดจากปัญหาสุขภาพ 129 นาย ปัญหาอื่น ๆ 121 นาย ปัญหาครอบครัว 98 นาย ปัญหาส่วนตัว 39 นาย ปัญหาหนี้สิน 38 นาย ปัญหาเรื่องงาน 18 นาย โดยในปี 2564 มีการสรุปสาเหตุการตาย 21 นาย เกิดจากปัญหาสุขภาพ 11 นาย ปัญหาหนี้สิน 5 นาย ปัญหาส่วนตัว 3 นาย ปัญหาเรื่องงาน 1 นาย ปัญหาอื่น ๆ 1 นาย

ขณะที่ กรมสุขภาพจิต ระบุว่า ความเครียดของกลุ่มที่อยู่ในอาชีพที่ครอบครองอาวุธ เช่น ตำรวจ ทหาร มีนัยความเครียดว่า เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธร้ายแรง ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active