“หมอสุภัทร-ปลัด สธ.” จับมือเดินหน้าพัฒนากระทรวงสาธารณสุข

“หมอชลน่าน” รับปากให้ความเป็นธรรม สอบวินัย “หมอสุภัทร” พร้อมเป็นกาวใจ “ปลัด สธ.” สลายความขัดแย้ง เดินหน้า 13 นโยบายสาธารณสุข ดัน 30 บาทรักษาทุกที่เกิดขึ้นจริง 

2 ต.ค. 2566 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา เปิดเผยกับ The Active ว่า นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียกประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ประมาณ 20 คน เพื่อรับทราบนโยบายและหารือการขับเคลื่อน 13 ประเด็น โดยเฉพาะนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกคนมองว่าทำได้ แต่ยังต้องการการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งคน เงิน ของ ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลชายแดน ก็อาจมีปัญหา อย่างการรักษาคนไร้สัญชาติ พร้อมสะท้อนว่ามีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ GP ที่มีไม่เพียงพอ และไม่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดสรรเแพทย์ใช้ทุนปี 1 ปี 2 ให้ทำงานที่โรงพยาบาลจังหวัดโดยไม่ต้องออกไปโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งก็ได้ทักท้วงไป 

กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุภัทร ยอมรับว่ามีการนัดกับ นายแพทย์ชลน่าน เพื่อคุยเรื่องความเป็นธรรม ทั้งการโยกย้ายและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยฯ แต่ไม่ได้คิดว่าจะได้พบกับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ในช่วงเที่ยง ส่วนใหญ่คุยกันเรื่องนโยบายทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

“แต่ในจังหวะสุดท้ายก่อนที่ รมว.ชลน่าน จะไปประชุมต่อที่ สปสช. ก็จูงมือผมและปลัดพร้อมกับบอกว่าเราทุกฝ่ายต้องมาช่วยกัน เดินหน้ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกัน ก็ถือเป็นการแสดงออกเชิงรูปธรรมให้ประชาคม สธ. เห็นภาพของการเดินไปด้วยกัน” 

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

นายแพทย์สุภัทร บอกอีกว่าเนื่องจากเป็นประเด็นตกค้างจาก รมว.สธ. ท่านเดิม ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ก็เล่าให้ รมว.ชลน่านฟังถึงอดีตให้ท่านเข้าใจ และดูแลให้เกิดความเป็นธรรม แต่ไม่ได้ขอให้ยุติการสอบสวน แต่ขอให้เดินหน้าบนความจริง ไม่กลั่นแกล้ง ไม่มีอคติ

“เราเป็นข้าราชการ ไม่สามารถปฏิเสธกระบวนเหล่านี้ได้อยู่แล้ว ท่านปลัดเองก็ไม่ได้พูดอะไร ก็เป็นบรรยากาศที่ดี เป็นการเริ่มต้นที่ดี ก็รอดูผล ในอนาคตต่อไป” 

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ส่วนจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ก็ตอบไม่ได้ แม้จะมีกรอบระยะเวลาอยู่ต้องดำเนินการภายใน 60 วัน แต่สามารถต่อเวลาได้ การสอบทางวินัยเท่าที่ปรากฏมีทั้งสอบกันนาน 3 ปี หรือสอบเสร็จเร็ว ขึ้นอยู่กับปลัดกระทรวงฯ และผู้เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไร 

สำหรับกรณี นายแพทย์สุภัทร ถูกสอบวินัยร้ายแรงเป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่โดนย้ายจากโรงพยาบาลจะนะ ไปโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมไปตรวจสอบการทำงานของโรงพยาบาลจะนะ ว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างการก่ออาคารสูง 8 ชั้น และการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเค หรือไม่ อย่างไร นายแพทย์สุภัทร บอกว่ามีข้อมูล หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ ยืนยันในความบริสุทธิ์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active