สปสช. ยืนยันคลินิกภาคประชาสังคม ยังจ่ายยา PrEP, PEP ได้ตามเดิม 

มูลนิธิ SWING ประกาศงดจ่ายยา 10 ม.ค. นี้ หวั่นผิดกฎหมาย กระทบผู้ใช้บริการนับหมื่นคนต่อปี เตรียมล่ารายชื่อถึง ‘อนุทิน’ ให้งบฯ อุดหนุนตามเดิม

จากกรณีที่เพจ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) คลินิกที่ให้บริการด้านสุขภาพทางเพศ โพสต์ชี้แจงต่อกรณีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนบัตรทองปีงบประมาณ 2566 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทางSWING คลินิกสาขาสีลมและสาขาสะพานควาย งดให้บริการ เพร็พ เป็บ (PrEP, PEP) เนื่องจากประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไม่อนุญาตให้หน่วยบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจ่าย เพร็พ เป็บ (PrEP, PEP) ได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับบริการที่รับบริการ เพร็พ เป็บ (PrEP, PEP) ทั้งสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพประกันสังคม ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขของกทม. 

ทางมูลนิธิฯ ระบุด้วยว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจเราชาวสวิงทุกคนมีจุดยืนต่อการทำงานในมิติสิทธิสุขภาพที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเชื่อและเล็งเห็นสิทธิและโอกาสในทางเลือกของการเข้าถึงระบบบริการ ที่ผ่านมาสวิง เป็นองค์กรชุมชนที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตราฐานเพื่อเป็นโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพสำหรับทุกคน และเชื่อว่าการเดินทางหลังจากนี้สวิงไม่อาจจะเดินทางคนเดียวได้ 

“อยากจะขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใจสวิง ว่าจากประกาศดังกล่าวคือเงื่อนไขที่สวิงจะต้องปฏิบัติตามหากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประกาศดังกล่าวสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของท่านได้  หรือส่งความคิดเห็นของท่านมาทุกช่องทางการสื่อสารของสวิง”

ล่าสุด (7 ม.ค.66) testBKK(ดำเนินการโดย APCOM) ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อในแคมเพน #PrEPต้องเข้าถึงได้ #อย่าหยุดจ่ายPrEP เรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคงระบบเดิมในการให้คลินิกและองค์กรภาคประชาสังคมทำการแจกจ่าย PrEP และ PEP รวมถึงอุดหนุนงบประมาณเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการต่าง ๆให้เข้าถึงง่ายแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อ HIV และเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

The Active สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้กับ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความเห็นต่างในประเด็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุมคนไทยทุกคนหรือเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง ทำให้มีข้อทักท้วงทางกฎหมายในประเด็นงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ครอบคลุมเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น ไม่ใช่คนไทยทุกคนทุกสิทธิ ดังนั้นจึงต้องทำให้เรื่องนี้มีความชัดเจนทางกฎหมายก่อน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในการประชุมครั้งหน้าระหว่างนี้จึงได้เปิดช่องให้ประชาชนยังใช้สิทธิได้ตามเดิมเอาไว้ก่อน

“ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับความชัดเจนด้านสิทธิในการรักษา ไม่ได้ต้องการจะเอาผิดผู้ให้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาเราต้องขอบคุณภาคประชาสังคมที่เป็นโมเดลสำหรับหน่วยให้บริการด้านป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศ ยืนยันว่าระหว่างนี้ผู้ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพยังขอรับ PrEP, PEP จากคลินิกของท่านได้ตามปกติ ส่วนใครที่นอกสิทธิทาง สปสช.จะจ่ายย้อนหลังให้กับทางคลินิกเมื่อมีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าท่านอาจจะมีความกังวล ไม่เชื่อใจ ดังนั้นขอร้องให้ท่านส่งต่อพวกเขาไปยังสถานพยาบาลของรัฐ แต่เท่าที่พูดคุยกันส่วนใหญ่พบว่าหลายคลินิกยังยินดีให้บริการตามเดิม”

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

สำหรับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING (Service Workers in Group Foundation) เกิดขึ้นเมื่อปี2547 มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องสุขภาพ อย่างการตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์ การศึกษานอกสถานที่ ข้อกฎหมาย ก่อนจะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีส่วนสำคัญในการทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงยาเพร็พ (PrEP = Pre-exposure Prophylaxis) หรือ ยาเม็ดป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และเป็ป(PEP =  Post-Exposure Prophylaxis) ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกรณีฉุกเฉิน โดยพบว่าในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการมากว่า 1 หมื่นคนต่อปี ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศจากการให้บริการโดยคลินิกภาคประชาสังคม พบมากถึง 60% เมื่อเทียบกับสถานพยาบาลของรัฐ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active