‘ยุวทูตอาเซียน’ ร้อง UN ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

ชวนผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมลงชื่อ ตั้งเป้า 50,000 รายชื่อ กดดันรัฐบาล กระตุ้น นายกฯ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามที่ลงนามข้อตกลงปารีส-COP27 พร้อมชวนปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (8 เม.ย.66) ปิยชนม์ ภุมวิภาชน์ หรือ แอนโทนี่ ยุวทูต SEAMEO (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) วัย 17 ปี จาก จ.เชียงราย เปิดเผยกับ The Active ถึงสถานการณ์ฝุ่นใน จ.เชียงรายแย่มากขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการตัดไม้และเผาป่า ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะคนรุ่นใหม่จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

จึงได้จัดตั้งแคมเปญ “อย่างรอ…ปลูกเลย” ปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ลดคาร์บอน ดักจับฝุ่น และหวังว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น โดยความร่วมมือกับชุมชน วัด กลุ่มประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับบริจาคต้นไม้และนำไปปลูก และยังเตรียมที่จะจัดทำแอปพลิเคชันปักหมุดจุดปลูกต้นไม้

ปิยชนม์ ยังเตรียมรวมรวบรายชื่อประชาชน จ.เชียงราย และผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อนำส่งถึงองค์การสหประชาชาติ (UN) เรียกร้องให้ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ ทั้งแง่การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นในเบื้องต้น, การจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน และ การกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามตามข้อตกลงปารีส และ COP27 ในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน หรือ ไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิด 2 องศา และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามที่จะสร้างเชียงรายโมเดล เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่า ลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษา และสร้างรายได้ให้กับประชาชนของเชียงราย จึงอยากจะรวบรวมรายชื่อให้ได้ 10,000-50,000 คน เพื่อไปยื่นให้กับสหประชาชาติ UNEP ให้เข้าช่วยเหลือปัญหาระหว่างประเทศเรื่องนี้ และส่งเสริมการปลูกป่าภายใต้กรอบกติกา Paris Agreement UNFCC เพื่อกลับมากดดันให้แต่ละประเทศ กำหนดกำแพงภาษีนำเข้าจากบริษัทที่ทำลายมลพิษทางอากาศในชั้นบรรยากาศ รวมถึงการลดภาษีบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าว ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ต่อสหประชาชาติ (UNEP) สามารถลงทะเบียนได้ที่ เอกสารลงทะเบียน

ด้าน กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือเช้าวันนี้ ทุกจังหวัดค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีแดง แพทย์แนะนำให้ประชาชนงดทำกิจกรรมการแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น อย่างที่ จ.ลำปาง มีไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายอำเภอ ทำให้มีจุดความร้อนสะสมถึง 912 จุด และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

จ.เชียงใหม่ ฝุ่นควันยังคงปกคลุมตัวเมือง ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง ค่าฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ในเขตอำเภอเมืองค่าฝุ่นเกินกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีแดง เช่นกันกับที่ จ.น่าน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงลงพื้นที่ดับไฟป่า ที่เกิดขึ้นในหลายอำเภอ การทำงานค่อนข้างยากลำบาก เพราะต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าลึกและภูเขาสูงชัน ค่าฝุ่นจึงยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องเช่นกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active