‘ชัชชาติ’ ระดมความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นเหตุ

กทม. ผนึกกำลังจังหวัดข้างเคียงคุมเข้มแหล่งกำเนิดฝุ่น หลังพบว่ามีการเผาชีวมวลที่เพิ่มขึ้น พร้อมจับมือกว่า 30 บริษัท ร่วม WFH

วันนี้ (27 ม.ค. 66) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า จากการพยากรณ์ในวันที่ 26-27 ม.ค. 66 มีค่าฝุ่นสูงขึ้น เนื่องจากอากาศที่กดลงและมีลมต่ำ แต่คาดว่าในวันที่ 28-29 ม.ค. 66 สถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีมาตรการเร่งกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งในช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีการเผาชีวมวลที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการส่งจดหมายถึงจังหวัดข้างเคียง เพื่อให้ช่วยกันกำกับดูแลในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันในพื้นที่เราเองก็มีไฟไหม้หญ้าและการเผาขยะของคนไร้บ้าน ซึ่งก็ต้องกำชับเรื่องนี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการขอความร่วมมือทำงานแบบ Work from Home ซึ่งมีบริษัทที่ให้ความร่วมมือประมาณ 30 กว่าแห่ง ทั้งนี้ ทุกฝ่ายยังต้องร่วมมือกันในเรื่องของการควบคุมดูแลที่แหล่งกำเนิดฝุ่น และการเตรียมตัวในการรับมือกับฝุ่นด้วย

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (28 ม.ค. 2566) กรุงเทพมหานคร ไทยพีบีเอส สสส. และภาคีเครือข่ายลดฝุ่น ร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK ในหัวข้อ “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น Workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY และหน้ากากกันฝุ่น DIY คลินิกมลพิษทางอากาศ ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก บริการให้คำแนะนำการปลูกต้นไม้กรองฝุ่น และแจกต้นไม้ลดฝุ่น Art for air and music for air ขนส่งทางเลือก นิทรรศการสุขภาพ ปลอดฝุ่นปอดสะอาด “เมืองแห่งอนาคตเพื่อสิทธิของเด็กที่จะหายใจอากาศสะอาด (The future city for child rights to breathe clean air)” กิจกรรมลดฝุ่น PM2.5 ใน Campaign PM2.5 แก้ไขได้จากทุกคน

สำหรับ ชุดนิทรรศการให้ความรู้ ประกอบด้วย เขตมลพิษต่ำสำหรับกรุงเทพมหานคร (Low Emission Zone) ผลกระทบมลพิษอากาศต่อสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหารถดีเซลควันดำ การเผาในที่โล่ง การเกิดมลพิษอากาศจากสภาพอากาศปิด

และการบรรยาย 4 หัวข้อหลัก คือ “BKK Risk Map กับ แผนที่ดูแลสุขภาพคนเมือง” โดย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. “อนาคต ฝุ่นศึกษา” โดย ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) “ปั่นต่อ ต่อระบบขนส่งเมือง” โดย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. และ ศิลป์ ไวรัชพานิช เครือข่ายสัญจรทางเลือก “พลังงานบริสุทธิ์” การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับการขับเคลื่อนงานด้านมลพิษทางอากาศใน กทม”

งานจัดขึ้นที่สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เวลา 15.00 น. – 19.00 น. มีบริการ EV SHUTTLE BUS รับส่งฟรี จากสถานี BTS อโศก

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active