กกต. นัดสื่อ แจงข้อสงสัยเลือก สว. ชุดใหม่

เลขาธิการฯ กกต. ย้ำสื่อนำเสนอข่าวได้ตามหน้าที่ เปิดช่องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผู้สมัคร ยืนยันได้ สว. ใหม่ตามไทม์ไลน์

วันนี้ (14 พ.ค. 2567) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเรื่อง “สื่อกับการปฎิบัติในห้วงมีพระราชกฤษฎีกาการเลือก สว. ปี 67” เพื่อชี้แจง และให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการเลือก สว.

เลขาธิการ กกต. ยอมรับ จับความรู้สึกได้ว่าประชาชนมีข้อกังวล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือก สว.ครั้งนี้ การรักษาการณ์ของสว.ชุดปัจจุบัน รวมถึงการความโปร่งใสในกระบวนการเลือก โดย กกต. ก็ได้ยินเสียงเหล่านี้จากสื่อ ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดมา

แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.

เลขาธิการ กกต. บอกว่า กกต. ได้ทำอยู่ 2 ประการ คือทำตามกฎหมาย และทำเพื่อประชาชน แม้มีการตั้งคำถามว่าการเลือก สว. ครั้งนี้ จะเป็นตัวแทนที่มาจากประชาชนได้อย่างไร ดังนั้น กกต. จึงเชิญสื่อมวลชนมาคุยกันเพื่อทำความเข้าใจ ประเด็นของสื่อ ไม่ได้มีกฎระเบียบที่บังคับสื่อและประชาชน จึงมีเสรีทำตามวิชาชีพเหมือนเดิม 

โดยในช่วงที่ผ่านมามีความคิดเห็นต่อการเลือก สว. ที่หลากหลายมาก ทาง กกต. รับฟังและนำมาปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมายเท่าที่ทำได้ ยอมรับว่า กระบวนการเลือก สว. มีความซับซ้อน และสังคมมีความเห็นต่างกันไป มองในสิ่งที่ตนต้องการเห็น แต่สิ่งที่จะทำให้เดินไปถึงจุดหมายด้วยกันได้ คือ ‘กติกา’

“ถ้าเราแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกติกา เรื่องมันจะง่าย ความเห็นต่างมีได้ แต่ต้องรับรู้ว่ากติกาเขียนมาอย่างไร บางครั้งเราไม่ได้คิดต่างกับประชาชน แต่ต่างกันตรงที่ยืน เพราะกรรมการมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย”

แสวง บุญมี

สื่อนำเสนอข่าว สัมภาษณ์ผู้สมัคร สว. ได้ไม่ผิด

สำหรับประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อในช่วงที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สว. ชุดใหม่นั้น เลขาธิการ กกต. ย้ำว่า ไม่มีระเบียบไหนไปใช้บังคับกับสื่อมวลชน สามารถนำเสนอข่าวได้ตามวิชาชีพได้เหมือนเดิม แต่อาจจะกระทบการทำงานในบางเรื่อง เพราะระเบียบนี้ใช้บังคับกับผู้สมัครในบางเรื่อง ซึ่งก็จะระวังตัวเอง

ถ้าสื่ออยากสัมภาษณ์ อยากวิเคราะห์ข่าว อยากจัดเวทีก็สามารถทำได้ สื่อสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ แต่ผู้สมัครอย่าแนะนำตัวเองในฐานะผู้สมัคร แต่สามารถสัมภาษณ์ทั่วไปเชิงอื่น ๆ ได้ เช่น เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางอาชีพ

ในส่วนของผู้สมัครนั้น กกต. ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้เข้าถึงข้อมูลผู้สมัครจากตัวผู้สมัครเอง อีกทางหนึ่งผู้สมัคร หรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร ก็สามารถแนะนำตัวผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้

ส่วนประชาชน ในวันเลือกตั้งทุกระดับสามารถสังเกตการณ์อยู่ข้างที่เลือกตั้งได้ นอกจากนี้ยังมีวงจรปิดถ่ายทอดให้กับผู้สังเกตการณ์ แสดงให้เห็นว่าเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าไปรับรู้ สังเกตการณ์ ตั้งแต่การสมัครจนถึงประกาศผล สว. 200 คน และตัวสำรอง 100 คน

สว. ชุดใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ?

เลขาธิการ กกต. ยอมรับว่า ยังไม่สามารถตอบได้ ว่า สว. ใหม่จะมีหน้าตาอย่างไร แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าฝ่ายไหนอยากจะมองในสิ่งที่ตนอยากเห็น คงห้ามกันไม่ได้ แต่ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ส่วนหนึ่งออกมาเพื่อให้ได้ สว. ตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้ คงต้องรอดูหน้างานว่าจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบหรือไม่ ในส่วนของ กกต. นั้นคงมีมาตรการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

ได้ สว. ชุดใหม่ 200 คน วันไหน ?

เลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า ประชาชนจะได้ สว. 200 คน พร้อมสำรองอีก 100 คน ตามกำหนดเวลา ไม่มีข้อกฎหมายใด หรือเงื่อนไขใดที่จะประวิงเวลา หรือเลื่อนออกไปจากไทม์ไลน์ที่ได้กำหนดไว้

เลขาธิการ กกต. ยังเปิดโอกาสให้สื่อซักถาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการแนะนำตัวผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งก็ยืนยันว่า ทำได้ แต่สาระการแนะนำตัว ต้องเป็นตามกฎหมาย รวมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สมัคร ซึ่งสื่อจากหลายสำนัก ก็มีข้อสงสัย และข้อกังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active