ศธ. รับลูก ‘อนุทิน’ เพิ่มหลักสูตรสำนึกความเป็นไทย เพิ่มเกณฑ์รักชาติคัดเลือก ขรก.

อนุทิน มอบนโยบาย 4 กระทรวงสังกัด ภท. ทำ MOU พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รักชาติ รักความเป็นไทย ศธ. เด้งรับ ลุยสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยตั้งแต่ ประถม ยัน ป.ตรี เพิ่มน้ำหนักคะแนน “สำนึกความเป็นไทย” ในการสอบคัดข้าราชการ เน้นคนไม่ชังชาติ หวังบุคลากร 4 กระทรวงเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทย

May be an image of 4 people and text

สืบเนื่องจากวันที่ 17 พ.ย. 2566 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายแก่บรรดาคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในหัวข้อ “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ” พร้อมกับทำพิธีลงนาม MOU “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย” เล็งเห็น หัวใจของการสร้างชาติ คือ การสร้างคน ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการขัดเกลาให้คนมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566 สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบาย ลุยสร้างสำนึกความเป็นไทย เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้น โดยสอดแทรกในหลักสูตรและการประเมินวัดผลให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี รวมทั้งบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการด้วย โดยมั่นใจว่าทำได้ทันที เพราะตระเตรียมเอาไว้แล้ว

นอกจากนี้ การสอบคัดเลือกข้าราชการในส่วนของภาค ค. ที่เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งทาง ศธ. เป็นผู้รับผิดชอบ จะมีการเพิ่มน้ำหนักในหัวข้อสำนึกความเป็นไทยเข้าไปด้วย สอดรับกับนโยบายของอนุทินที่เน้นย้ำการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อที่จะได้ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี มาสืบทอดจิตสำนึกในการรักชาติ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

“หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับสมัครบุคลากรเข้ามาในระบบราชการ สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ในส่วนภาค ค. ที่ ศธ. รับมาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ได้กำหนดในเรื่องหัวข้อสำนึกความเป็นไทย น้ำหนักการให้คะแนน ในส่วนนี้เข้าไปด้วย นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญและทัศนคติในวิชาชีพของงาน ก็จะให้ความสำคัญกับนโยบายนี้”

สุเทพ แก่งสันเทียะ
No photo description available.

ทางด้าน อนุทิน ระบุเป้าหมายของการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวไว้ว่า เพื่อมุ่งสร้างคนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม และให้ทั้ง 4 กระทรวงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประชาชน และกำชับว่าในการพิจารณาคนเข้ารับราชการ ขอให้ทั้ง 4 กระทรวงเพิ่มหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ โดยพิจารณาเรื่องจิตสำนึกเรื่องการรักชาติ รักประเทศ รักประชาชน มีจริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งตนเชื่อว่าหากขาดสิ่งเหล่านี้ ข้าราชการของประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมไม่ได้

“วันนี้จะเป็นการตอกย้ำร่วมกันว่า ความมีคุณภาพของคน ไม่ใช่เพียงความรู้ความสามารถ มีรายได้เท่านั้น แต่จะต้องมีคุณภาพครบวงจรคือ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีจริยธรรม มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ” 

อนุทิน ชาญวีรกูล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active