ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ ‘พิธา’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทันที

หลัง กกต. ยื่นคำร้องวินิจฉัยกรณีหุ้นไอทีวี ศาล รธน. ระบุ มีเหตุอันควรสงสัยตามที่ถูกร้อง จึงให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

วันนี้ (19 ก.ค. 2566) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ข่าวกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้อง กกต. ไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (3) ที่บัญญัติไว้เรื่องลักษณะต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ โดยให้นายพิธา ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาถึงศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54

และมีมติ 7 ต่อ 2 มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย โดยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย และการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active