ศาล รธน. ไฟเขียว กม. เลือก สว. ส่วนปม “ยุบก้าวไกล-นายกฯ” นัดพิจารณาใหม่

3 ประเด็นร้อนการเมืองวันนี้ ผลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้กฎหมายคัดเลือก สว. ชุดใหม่ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ขณะที่กรณี “ยุบพรรคก้าวไกล” และ “ถอดถอด นายกฯ เศรษฐา” ศาลฯ นัดพิจารณาใหม่ต้นเดือนหน้า

วันนี้ (18 มิ.ย. 67) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกจดหมายข่าว ระบุถึงการประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ ดังนี้

กรณี คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการอันล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนุฐว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตร 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ทั้งนี้ กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกล เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค และห้ามดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ กกต. ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 67 ซึ่ง กกต.ได้ยื่นแล้วจำนวน 2 ครั้ง

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญประกาศผลพิจารณาในคดีนี้ว่า

  1. เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

  2. มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

  3. กำหนดให้นัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 3 ก.ค. 2567

  4. กำหนดคู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 9 ก.ค. 2567
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ส่วนกรณีที่ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 40 คน ยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเห็นว่า ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย และนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 10 ก.ค. 2567

สำหรับกฎหมายการคัดเลือก สว. ชุดใหม่ ที่กำหนดการแนะนำตัวผู้สมัคร และการคัดเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 36, มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3), มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3), มาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active