กลุ่ม Respect My Vote ย้ำ มารวมตัวเพื่อปกป้องเสียงของตนเอง

#RespectMyVote ย้ำจุดยืน ไม่ได้ออกมาปกป้องใครคนใดคนหนึ่ง แต่มารวมตัวเพื่อปกป้องเสียงของตนเองและประชาชนส่วนใหญ่ ขอ ส.ว. เคารพฉันทามติประชาชน

วันนี้ (13 ก.ค. 2566) กลุ่มประชาชนที่ใช้ชื่อว่า Respect My Vote ทยอยเดินทางมาที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน บริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) ต่อเนื่องถึงแยกเกียกกาย พร้อมชูป้ายสะท้อนข้อเรียกร้องให้ทุกเสียงในรัฐสภา โดยเฉพาะ กลุ่ม ส.ว. เคารพเสียงประชาชน โหวตให้ ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ แคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ยังคงย้ำจุดยืนว่า ไม่ได้ออกมาปกป้องใครคนใดคนหนึ่ง แต่มารวมตัวเพื่อปกป้องเสียงของตนเองและประชาชนส่วนใหญ่ หรือฉันทามติประชาชนให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย

รอบบริเวณการชุมนุม มีการติดตั้งลำโพงตามจุดต่าง ๆ ถ่ายทอดเสียงการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยระหว่างที่มีการอภิปรายถึงคุณสมบัติของนายพิธา และมี ส.ส. แสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ตลอดจนช่วงที่นายพิธาแสดงวิสัยทัศน์ กลุ่มผู้ชุมนุมภายนอกต่างโห่ร้อง ปรบมือ แสดงออกถึงการให้กำลังใจและสนับสนุน

ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม ทยอยรวมตัวต่อเนื่อง เช่น แทนฤทัย แท่นรัตน์ ตัวแทนกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ, จำนงค์ หนูพันธ์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค, ธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ฯลฯ ซึ่งระบุว่าในช่วงบ่าย ประมาณ 15.00 น. ตามเวลานัดหมาย จะมีการปราศรัยของตัวแทนภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเตะถ่วงหรือการตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีที่ล่าช้า ตลอดจนข้อเรียกร้องไปยัง ส.ว. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการจับตาผลประชุมวันนี้ หากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่ให้โหวตนายกฯ ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ประชาชน จะมีการเคลื่อนไหวยกระดับอย่างแน่นอน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active