‘กป.อพช.’ ขอ กกต. ทำหน้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ด้าน ‘กกต.’ แถลงให้กำลัง กปน.

กกต. ออกแถลงการณ์คู่ขนาน ส่งกำลังใจให้ จนท. หน้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมแจงขั้นตอนรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ หลังภาคประชาชนจับตาการทำงาน

วันนี้ (13 พ.ค. 2566) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้จับตาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้อยู่ในความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาทั้ง 250 คน เคารพการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศ สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยระบุว่า การเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้เป็นความหวังของประชาชนทั้งประเทศ ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่ดีขึ้น

แถลงการณ์ กป.อพช. ยังระบุอีกว่า ภายใต้ระบบการเมืองที่เป็นอยู่ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังถูกควบคุมโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองเฉพาะกลุ่ม ที่ยังไม่ต้องการเห็นการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนได้จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เจตนาจัดวางกลไกทางการเมืองเพื่อการสืบทอดอำนาจคนบางกลุ่ม อย่างเช่นการตั้งสมาชิกวุฒิสภา และรวมถึงการตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเป็นความกังวลว่าการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ “บริสุทธิ์ยุติธรรม” และไม่เป็นไปตามประชามติของประชาชนทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ยังขอให้ภาคประชาชนช่วยกันทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการเลือกตั้งโดยรวม ซึ่งรวมถึงการกำกับติดตามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง รวมไปถึงการติดตามพรรคการเมืองทุกพรรคที่อาจจะมีการซื้อสิทธิ์และยอมรับการขายสิทธิ์ในทุกรูปแบบ เพื่อเป้าหมายให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด

“เราเชื่อมั่นในพลังของประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และถือเป็นเพียงอำนาจเดียวที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่ดีขึ้นได้ เราจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนไทยทั้งประเทศได้ออกมาใช้สิทธิของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกัน และต้องเป็นไปอย่างซื่อตรง ที่จะต้องไม่ตกอยู่ในการครอบงำจากผลประโยชน์จากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง”

พร้อมทั้งยังได้เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองยอมรับผลการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยระบุว่า พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล อันถือเป็นการเคารพต่อประชามติของประชาชน พร้อมกันนี้ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 250 คน ให้เคารพเสียงของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้วังวนอำนาจทางการเมือง

กกต. ออกแถลงการณ์ให้กำลังใจ กปน.

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง กปน. : หัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือกตั้งของประชาชน โดยใจความสำคัญระบุถึง บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการทำหน้าที่เป็นจิตอาสา รับมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่ ตรวจสอบความเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย รวมถึงการให้บริการและอำนวยความสะดวกในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยอยู่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 9 คนต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 800 คน ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 94,775 หน่วยเลือกตั้ง ตลอด 18 ชั่วโมง เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิ์เลือตั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยสุจริต เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และระบอบการปกครองของไทย

“ท่ามกลางการสังเกตการณ์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ภาคประชาชน และสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอส่งกำลังใจให้ กปน. ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจากทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ ยังผลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

กกต. เปิด 6 ขั้นตอน รายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ

พร้อมกันนี้ กกต. ยังได้รายงานความคืบหน้า ขั้นตอนการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ผ่าน 6 ขั้นตอน คือ 1. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนน ส่งเข้ากลุ่มไลน์ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ ส่วนคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ส่งรายงานผลการนับคะแนนให้ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง

2. ศูนย์รวมคะแนนอำเภอและศูนย์รวมคะแนนเขตตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกลงในระบบ ECT REPORT

3. ระบบ ECT REPORT จะจัดเก็บข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละเขตเลือกตั้ง ในแต่ละจังหวัด และในภาพรวมทั้งประเทศ คาดว่าจะทราบคะแนนชุดแรกได้ตั้งแต่ 18.45 น. เป็นต้นไปและจะทราบคะแนนทั้งหมดไม่เกิน 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2566 ทั้งนี้จะเผยแพร่ผลคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 ของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

4. สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวย.) นำผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งสองแบบ ไปจัดทำเป็นแดชบอร์ดเผยแพร่ผ่าน www.ectreport.com

5. สื่อมวลชนเชื่อมโยงข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจาก สวข. เป็นไฟล์ CSV ผ่าน google share drive เพื่อไปเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง

6. ประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ 4 ช่องทางดังนี้ 1.ประกาศรายงานผลนับคะแนน ส.ส. หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2.เว็บไซต์แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ www.ectreport.com. 3.สื่อมวลชนที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก สวข. 4.ศูนย์แถลงข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active