เตรียมเสนอร่างกฎหมายกว่า 40 ฉบับ เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนทันทีที่เปิดสภาฯ

“ก้าวไกล“ ติวเข้มก่อนลุยงานนิติบัญญัติ ทั้งกฎระเบียบ ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดกฎหมาย ย้ำ ส.ส. ห้ามทุจริต ทำตัวเหนือประชาชน

วันนี้ ( 21 มิ.ย.66 ) ภายหลังกกต.ประกาศรับรอง ส.ส. แล้ว 500 คน และมีความชัดเจนของพรรคที่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล  พรรคก้าวไกลจัดสัมมนาภายใน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 

ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวเปิดการสัมมนา ระบุว่าการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ ส.ส. พรรคก้าวไกลทั้ง 151 คน มีความพร้อมในการทำงานมากที่สุด ทันทีที่เปิดประชุมสภาฯ เพราะครั้งนี้มี ส.ส.ใหม่กว่า 100 คน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการชี้แจงขั้นตอนการทำงานในสภาฯ รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

ที่สำคัญที่สุด คือพรรคก้าวไกลได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายทันทีที่สภาเปิด มากกว่า 40 ฉบับ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ส.ส. จะได้รับทราบ ทำความเข้าใจเนื้อหาร่างกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อให้ทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยรายละเอียดกิจกรรมของการเสวนา ประกอบด้วยการอบรมข้อปฏิบัติ การครองตัวของ ส.ส. พรรคก้าวไกล ซึ่งชัยธวัช เน้นย้ำว่า พรรคมีนโยบาย zero tolerance หรือ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนทุกชนิด ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และ ส.ส. ต้องไม่ทำตัวอยู่เหนือประชาชน ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าได้เข้าสู่สภาฯ ด้วยแรงสนับสนุนจากประชาชน ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และมีการจัดเวิร์กชอปศึกษาเนื้อหาร่างกฎหมายกว่า 40 ฉบับ ที่จะเสนอเข้าสภา 

“รวมถึงร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร, พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (open data), พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม, พ.ร.บ. รายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR), ประมวลกฎหมายที่ดิน, พ.ร.บ. ตำรวจ, พ.ร.บ. ป้องกันการใช้กฎหมายปิดปาก (anti- SLAPP) และ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า“ 

ในการสัมมนายังมีการเชิญ ศ.ธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม มาให้ความรู้กับ ส.ส เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ และเล่าประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเมืองด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active