‘เพื่อไทย’ รับข้อเสนอ แบม-ตะวัน เตรียมเลื่อนญัตติในสภาฯ ขึ้นถกด่วน

ประเมิน แก้ ม.116 ทำได้ เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ส่วน ม.112 โยนให้สังคมร่วมพิจารณา เตรียมขอเลื่อนวาระการประชุมของสภาฯ  เร่งให้มีการพิจารณาวาระว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อยุติการบังคับใช้กฎหมายเกินเหตุ

ช่วงสายของวันนี้ (31 ม.ค. 2566) หลังจากทางคณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112 -ทะลุวัง -โมกหลวง -เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน -กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ได้เข้าพูดคุยหารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทย เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของตะวัน- ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ แบม- อรวรรณ ภู่พงษ์  ต่อพรรคเพื่อไทย ว่าจะมีทางออกอย่างไรกับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ ของ 2 นักกิจกรรม พร้อมร่วมหารือกันในช่วงเช้า

กระทั่ง ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย  แถลงว่า เคารพในการตัดสินใจ ความเสียสละในการต่อสู้อย่างเด็ดเดียวของ  ตะวัน ตัวตุลานนท์ และ อรวรรณ ภู่พงษ์ ในครั้งนี้  การถอนประกันตัวเองและอดอาหารและน้ำของตะวันและแบม เรามีความห่วงใยในความปลอดภัยแห่งชีวิต ของน้องนักศึกษาทั้ง 2 ซึ่งควรจะมีชีวิต และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไป 

ทั้งนี้ ขอฝากว่าแพทย์มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แม้จะขัดต่อเจตนารมณ์และความยินยอมของผู้ป่วยตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ข้อบังคับแพทยสภา และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม จึงไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะสามารถปล่อยให้ผู้ป่วยสิ้นชีวิตไปได้ต่อหน้าต่อตา โดยมิได้ทำอะไรเลย 

พรรคเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในการประกันตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทั้งของไทย และนานาอารยประเทศ พรรคเห็นว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาและเป็นเพียงผู้เห็นต่างทางความคิดมิได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงใด ๆ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก จึงถึงเวลาที่ควรจะได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ 

ดังเช่น ที่พรรคเพื่อไทยได้เคยเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิในการประกันตัวจะต้องเป็นหลัก การไม่ให้ประกันต้องเป็นข้อยกเว้น จะคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้เกินหนึ่งปีมิได้ และให้เพิ่มเติมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเร่งด่วนในชั้นนี้เห็นว่าการที่ศาลไม่ให้ประกันตัว โดยเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับ ป.วิ.อาญา การถอนประกันโดยศาลเองโดยมิได้มีคำร้องจากฝ่ายใด เป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนนอกจากนี้พรรคจะเสนอเลื่อนญัตติด่วนเรื่องการใช้กฎหมายที่ล้นเกินอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ค้างอยู่ในสภาฯขึ้นมาพิจารณาในสัปดาห์นี้ 

“ส่วนข้อเสนอเรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 นั้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่า กรณีตามมาตรา 116 นั้นเป็นความผิดที่เรียกว่าการยุยง ปลุกปั่น เป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุดจนถูกเรียกว่ากฎหมายครอบจักรวาล มีองค์ประกอบหรือการตีความได้กว้างขวาง การแก้ไข จึงน่าจะกระทำได้”  

ส่วนกรณีตามมาตรา 112 นั้น พรรคเห็นว่ามาตรานี้ บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่กับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การแก้ไขใด ๆ มีความเห็นหลากหลายในสังคมและมีความแตกต่างกันในทางความคิดแบบสุดขั้ว อาจเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ของคนในประเทศ นอกจากนั้นการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบ ในชั้นนี้พรรคจึงเห็นว่าการปรึกษาหารือกันในแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้มาตรา 112 จะเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่อาจกระทำได้โดยลำพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น เห็นว่าควรสนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้สังคมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวาง และหากมีผลเป็นข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรายินดีสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผล 

ด้าน บุ้ง-เนติพร เสน่ห์สังคม นักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุวัง แถลงว่า ข้อเสนอในเรื่อง ม.112, 116  ทราบดีว่าประเด็นนี้ไม่สามารถทำได้ทันทีภายในเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่ต้องการนั้น คือต้องการรู้ว่าทางพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างไรกับกฎหมายมาตรานี้ โดยทางพรรคเพื่อไทยได้แจ้งในการหารือว่า วันนี้ทำได้เพียงรับข้อเรียกร้องไว้ นั่นหมายความว่า วันนี้ยังไม่ได้คำตอบ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการสำรวจ พรรคการเมืองที่ประกาศจุดยืนที่ชัดเจน ใน ม.112 คือ พรรคก้าวไกลเห็นด้วยว่า  112 เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพประชาชน พรรคเสรีรวมไทย เห็นด้วยว่าควรแก้ 112 แยกดูมิ่นประมาท ออกจาก อาฆาตมาดร้าย ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์,พรรคภูมิใจไทย, พรรคพลังประชารัฐ,พรรคไทยภัคดี ,ชาติไทยพัฒนา และพรรคไทยศรีวิไลย์ เห็นว่าไม่แก้ไข ม.112

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active