‘ชัชชาติ’ ยืนหนึ่งนิด้าโพล เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจประชาชนล่าสุด “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65” พบ คนกรุงเทพฯ ยังเลือก  ‘ชัชชาติ’ มากสุด ทิ้งห่าง ‘อัศวิน-สุชัชวีร์’ ขณะที่ยังไม่ตัดสินใจสูงถึงร้อยละ 26.58

วันนี้ (10 เม.ย. 2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,362 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน 

อันดับ 2 ร้อยละ 26.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้

อันดับ 5 ร้อยละ 6.02 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น สกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง 

อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

อันดับ 9 ร้อยละ 1.98 ระบุว่าเป็น รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น น.ต. ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย 

และร้อยละ 0.94 ระบุว่า  อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ), วัชรี วรรณศรี (อิสระ), วีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ), ศุภชัย ตันติคมน์ (อิสระ), ประยูร ครองยศ (อิสระ), ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) และ ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (อิสระ)   

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

อันดับ 1 ร้อยละ 88 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 22.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 11.39 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 10.13 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

อันดับ 1 ร้อยละ 79 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

อันดับ 1 ร้อยละ 53 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 26.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.99 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.38 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

อันดับ 1 ร้อยละ 03 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 8.38 ระบุว่าเป็น  สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

อันดับ 1 ร้อยละ 91 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 

อันดับ 2 ร้อยละ 29.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 

อันดับ 4 ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

ที่มา : นิด้าโพล

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม