วงการรัฐศาสตร์ สูญเสีย รศ.อรทัย ก๊กผล ผู้เชี่ยวชาญการกระจายอำนาจ

ผู้บุกเบิกวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง โดยทิ้งมรดกทางวิชาการไว้ในแวดวงการพัฒนาเมือง ชื่อ”Urbanization เมื่อเมืองกลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่”

วันนี้ (5 ก.ย.) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่ภาพไว้อาลัย รศ.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสียชีวิตอย่างสงบ คืนวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ระบุ “สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล สิงห์แดงรุ่น 32 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า” โดยมีลูกศิษย์ และผู้คนในแวดวงวิชาการแสดงความอาลัยจำนวนมาก

รศ.อรทัย หรืออาจารย์น้อง เป็นบุตรสาวของนายเจี่ย ก๊กผล อดีต รมช.กระทรวงพาณิชย์ และอดีต ส.ส.สมุทรสาคร 6 สมัย มีประสบการณ์และคุณูปการมากมายในแวดวงรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

The Active รวมรวมข้อมูลบางส่วนจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า รศ.อรทัย ก๊กผล ในฐานะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ, ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ด้านรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

ด้านงานบริหาร เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA) ของคณะรัฐศาสตร์, ผู้อำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยหลัก ๆ มีหน้าสำคัญในการบริหาร และดูงานฝ่ายวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะการร่างหลักสูตรเกี่ยวกับเมืองการปกครอง และดูแลงานวิจัย วิชาการต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า

ด้านงานวิชาการ รศ.อรทัย ก๊กผล ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ ทั้งยังเป็น ผู้บุกเบิกวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาเมือง คณะรัฐศาสตร์ อีกด้วย มีผลงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการถอดบทเรียนด้านบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และงานวิจัยเพื่อยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น เมืองมาบตาพุด และเมืองแม่สอด หนังสือเล่มสำคัญที่ได้ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกทางวิชาการ และการปฏิบัติในแวดวงการพัฒนาเมืองคือ หนังสือเรื่อง “Urbanization เมื่อเมืองกลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่”

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือของ สถาบันพระปกเกล้า กับ Japan International Cooperation Agency (JICA) เช่น โครงงานวิจัย The New Integrated-effective Area-base Management ปี 2561, Assessing Organization Capacity of Public Organizations: Case Studies in the Revenue Department and Yala Municipality, Thailand ปี 2561 ฯลฯ ใช้รูปแบบนักวิจัยร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทำงานวิจัยการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล รศ.อรทัย ก๊กผล จัดขึ้น ณ ศาลาใหญ่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ถนนเจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้ (5 ก.ย.) เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 5-9 ก.ย. เวลา 19.00 น. และพิธีฌาปนกิจศพ วันที่ 10 ก.ย. เวลา 16.00 น.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active