ศาลปกครองเชียงใหม่ สั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณี ‘เหมืองอมก๋อย’

ระงับการดำเนินการใด ๆ จนกว่าจะมีคำพิพากษา ชาวบ้านอมก๋อย เฮ! ย้ำเป็นชัยชนะยกแรก หลังยื่นฟ้องคดีศาลปกครองเพิกถอนรายงาน EIA

วันนี้ (1 ต.ค.65) เพจ กะเบอะดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ระบุว่า ชาวบ้านกะเบอะดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้รับหนังสือจากศาลปกครองเชียงใหม่ ซึ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 คุ้มครองชั่วคราว กรณีการทำเหมืองแร่อมก๋อยจนกว่าจะมีคำพิพากษา เป็นผลให้ระหว่างนี้ จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางบริษัทฯ

คำสั่งศาลปกครองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านยอมรับว่า ถือเป็นชัยชนะแรกหลังจากการยื่นฟ้องคดีปกครอง เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยชาวบ้านกะเบอะดิน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 6 หมู่บ้าน รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ต่อหน่วยงานรัฐ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.)

โดยรายละเอียดการฟ้องครั้งนั้น ระบุว่า ขอให้ศาลพิพากษา หรือ มีคำสั่ง

  • ขอให้เพิกถอนมติ คชก. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่เห็นชอบรายงาน EIA โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย
  • ขอให้ศาลสั่งเพิกถอน มติ คชก. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่เห็นชอบ EIA , คำขอประทานบัตรของเอกชน
  • ขอให้ศาลสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข EIA เหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย โดยให้ศึกษาข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน เพิ่มเติมให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  

  • พร้อมทั้งร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง ระงับการดำเนินการ ตามรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านกะเบอะดิน ฟ้องศาลปกครอง ขอเพิกถอน EIA เหมืองถ่านหินอมก๋อย

สำหรับเส้นทางการต่อสู้ของชาวบ้านกะเบอะดิน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันคัดค้านโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 โดยชาวอมก๋อย และภาคีเครือข่าย กว่า 2,000 คน รวมตัวแสดงพลังไม่เอาโครงการเหมืองแร่ถ่านหินและไม่ต้องการให้เกิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย ณ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ตัวแทนชาวบ้าน ระบุว่า คำสั่งศาลครั้งนี้เป็นข่าวดีให้กับชาวอมก๋อยและภาคีเครือข่าย ถือเป็นผลของการต่อสู้กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active