ชาวบ้านกะเบอะดิน ฟ้องศาลปกครอง ขอเพิกถอน EIA เหมืองถ่านหินอมก๋อย

ยื่นฟ้อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณา EIA เหมืองถ่านหิน พร้อมขอศาลมีคำสั่งเพิกถอน EIA – คำขอประทานบัตร และ ให้ศึกษา EIA ใหม่ บนหลักการมีส่วนร่วม

เหมืองถ่านหิน

วันนี้ (4 เม.ย. 2565) ชาวบ้านกะเบอะดิน และเครือข่ายภาคประชาชน นัดรวมตัวกันที่ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ เพื่อยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย ที่มองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีตัวแทนชุมชน รวม 50 คน และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนการฟ้องในครั้งนี้ 615 คน

โดยร่วมกันยื่นฟ้อง 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลพิพากษา หรือ มีคำสั่ง

  • ขอให้เพิกถอนมติ คชก. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่เห็นชอบรายงาน EIA โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย
  • ขอให้ศาลสั่งเพิกถอน มติ คชก. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่เห็นชอบ EIA , คำขอประทานบัตรของเอกชน
  • ขอให้ศาลสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข EIA เหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย โดยให้ศึกษาข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน เพิ่มเติมให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  
เหมืองถ่านหิน

รวมถึงยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง ระงับการดำเนินการ ตามรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

สำหรับการยื่นฟ้องคดีของชาวบ้านครั้งนี้ พวกเขาร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อมก๋อย เนื่องจากเชื่อว่าหากโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อยเกิดขึ้น จะได้รับผลกระทบหลายด้าน ทั้ง วิถีชีวิต, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, ความเสี่ยงอุบัติเหตุ, และผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน   

ชาวบ้าน และภาคประชาชน จึงร่วมกันศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน หรือ CHIA ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อวานนี้ (3 เม.ย.65) และถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่พวกเขาจะใช้ประกอบการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในครั้งนี้ด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ