ศิษย์อุเทนถวายฯ นัดชุมนุมใหญ่ 1 พ.ย. นี้ ค้านย้ายสถาบัน

หลัง รมว.อว.ยืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง คืนพื้นที่ให้ จุฬาฯ ด้านนายกสโมสรนักศึกษา อุเทนถวายฯ ระบุ ไม่เป็นธรรมถูกเอาเปรียบ ชี้ เป็นที่พระราชทาน ร.5 เช่นกัน 

วันนี้ (30 ต.ค. 2566) นักศึกษาทั้งอดีตและปัจจุบัน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย รวมตัวประท้วง บริเวณถนนพญาไท ด้านหน้าสถาบันฯ โดยมีการจัดตั้งโต๊แถลงข่าว และป้ายข้อความคัดค้าน ขณะที่บางส่วนไปยื่นหนังสือที่ กระทรวงอุดมศึกษา 

ทักษิต เรียบร้อย นายกสโมสรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการย้ายอุเทนถวาย ว่า จากกรณีการประชุมหาทางออก ร่วมกันระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิม เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ให้กำหนดให้ย้ายออก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายขอเรียนว่า เมื่อผู้บริหารคณะฯ ได้รับรู้ข่าวสารการประชุมจากช่องทางต่าง ๆ ในวันเดียวกัน คณบดีได้เรียนปรึกษาไปยังท่านอธิการบดี และเชิญมาพบปะกับประชาคมอุเทนถวาย เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้น คณะฯ จึงขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 7 ชั้น 2 โดยพร้อมเพรียงกัน

ทักษิต ระบุอีกว่า สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน ถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติเห็นชอบดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้ย้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายออกจากพื้นที่ปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอคัดค้านการย้ายพื้นที่ตั้ง และขอให้มีการทบทวนการย้ายสถานศึกษาไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาหาทางออกและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เดิม ให้ยังคงเป็นสถานศึกษาภายใต้ชื่ออุเทนถวายต่อไป

“รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกเอาเปรียบมาโดยตลอด จึงนัดรวมตัวยืนยันไม่ขอย้ายออกจากพื้นที่ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พระราชทานจากรัชกาลที่ 5 โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ศิษย์เก่าทั่วประเทศและศิษย์ปัจจุบันจะรวมตัวกันหารือเรื่องดังกล่าว เพื่อเรียกร้องคืนความยุติธรรมให้ศิษย์อุเทนถวาย” 

การคัดค้านครั้งนี้มีขึ้นหลัง ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำกับดูแลทั้ง 2 สถาบัน ยืนยันว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักนิติรัฐ  ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จำเป็นต้องยึดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่จะให้ทางอุเทนถวายฯ ส่งมอบพื้นที่เดิมและหาพื้นที่ใหม่สำหรับจัดการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนมาโดยตลอด

บนพื้นที่ปัจจุบันของ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 64 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 45 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 682 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 143 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 14 คน ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.จะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(มทร.ตะวันออก) วิทยาเขตอุเทนถวาย ย้ายออกจากพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2565 โดยจะต้องดำเนินการภายใน 60 วันหลังจากมีคำสั่ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active