ฟ้องทะลุฝุ่น ร้องศาลปกครองบังคับหน่วยงานรัฐแก้ฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

เครือข่ายแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ยื่นฟ้อง 3 หน่วยงานรัฐเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ผ่านการประกาศเกณฑ์มาตรฐานฝุ่น และการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศใหม่ให้เป็นสากล

22 มี.ค. 2565 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(Enlaw) กรีนพีช ประเทศไทย สภาลมหายใจ ภาคเหนือ และเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือดำเนินคดี 3 หน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 3 หน่วยงาน ละเลยการทำหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

พร้อมกันนี้ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทั้ง 3 หน่วยงานออกคำสั่งแก้ไข หรือออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคุมการปล่อยอากาศเสียประเภท PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการประเภทอื่นๆที่เป็นแหล่งกำเนิด ประกาศให้มีการกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อม

อีกทั้งออกประกาศกำหนดประเภทสารมลพิษหรือสารเคมีที่โรงงานต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามกระทรวง รวมถึงมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

ด้าน สุภาภรณ์ มาลัยลอย  ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ทันทีเพื่อดูแลประชาชนทุกคนที่อยู่ในความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสูดอากาศเข้าไป

“หลังจากที่ยื่นฟ้อง จะต้องขับเคลื่อนต่อในการสื่อสารต่อสาธารณะ และหากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี มีการยื่นเอกสารเข้ามาโต้แย้งก็ต้องมีการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อติดตามเรื่องนี้ และมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำ ทั้งเรื่องการผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด การฟ้องครั้งนี้และการผลักดันกฎหมายที่ให้เปิดเผยข้อมูลมลพิษ ทั้งหมดและการกำกับการปล่อย PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ที่เราต้องขับเคลื่อนกันไม่ใช่แค่การฟ้องวันนี้”

สุภาภรณ์ มาลัยลอย  ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

วิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นในภาคเหนือว่า ค่าของฝุ่นดีขึ้นจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมา แต่หากเมื่อใดที่ไม่มีฝนตก และยังคงมีมีการเผาก็จะมีฝุ่นกลับมาเช่นเดิม การยื่นฟ้องครั้งนี้ คาดหวังว่าจะได้เห็นการบริหารในลักษณะนโยบายทั้งระบบ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือโดยการจัดให้มีแผนเผชิญเหตุเท่านั้น

“พอจะถึงช่วงฤดูฝุ่นปลายปี ก็จะมีการจัดแผนและระดมคนซึ่งมีไม่มาก ไปประจำอยู่เฉพาะจังหวัดใหญ่ ๆ เช่นเชียงใหม่ เชียงราย แต่จังหวัดเล็ก ๆ บางทีก็ไม่มีคนไปอยู่ ซึ่งไม่ตอบโจทย์ เราต้องการแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว หมายถึงว่ารัฐต้องเริ่มต้นทำตั้งแต่ต้นปี และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทำจากไม้นุ่มไปหาไม้แข็ง ไม่ใช่ทำในช่วงที่เกิดการเผาเท่านั้น”

วิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ