คณะนิติศาสตร์ มธ. ดึงทนายอาสา ดูแล – ปรึกษาคดี แก้ ‘หนี้’ ช่วยประชาชน

สร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ให้ลูกหนี้ที่เดือดร้อนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำทางคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน ผ่านช่องทางออนไลน์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ (Clear and Create Foundation) จัด โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์ และทางโทรศัพท์ พร้อมให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล ผ่านทนายและนักกฎหมายอาสา ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการหนี้สิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับประชาชน

พร้อมทั้งได้จัดอบรมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ที่สนใจให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็น และกระบวนการจัดการหนี้สินอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง และสามารถติดตามการช่วยเหลือได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต

สำหรับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ มีทนายความจิตอาสา มากกว่า 100 คนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือสังคม ขณะเดียวกันยังได้ร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการสนับสนุนงานวิจัย และข้อมูลการทำคดีที่ถูกต้อง พร้อมทั้งทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพงาน รวมถึงการฝึกอบรมการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

สำหรับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และประสบปัญหาทางด้านหนี้สิน มีคดีความที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ โครงการนี้ดูแลกลุ่มผู้ที่เดือดร้อน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สิน รายละเอียดคดีความ หรือขอคำแนะนำได้ผ่านทาง https://bit.ly/3K0rtNt หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม lawcenter@tu.ac.th หรือส่งข้อความทาง โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้