จับตา นายกฯ ขึ้นเชียงใหม่พบชาติพันธุ์ วัดความจริงใจแก้ปัญหา

นักวิเคราะห์นโยบาย ชี้ อย่าแค่จัดอีเวนต์ แต่ต้องแก้ถึงรากเหง้าปัญหา ทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างเสมอภาค 

วันนี้ (16 มี.ค. 2567) รศ.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย วิเคราะห์ถึงกรณีที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการเปิดงาน วิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู โดยมองว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งยังคงเผชิญปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุม รวมถึงนโยบายที่มีข้อจำกัดและกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

โดยมองว่า การไปครั้งนี้ของนายกฯ อาจจะเป็นการไปย้ำถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าในการผลักดันร่างกฎหมายชาติพันธุ์ และนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น ซอฟต์พาวเวอร์ และหากจะมองในเชิงการช่วงชิงทางการเมืองในพื้นที่ เพราะพรรคขั้วตรงข้าม อย่างพรรคก้าวไกลทำไว้ค่อนข้างดีในการเลือกตั้งครั้งก่อนก็ไม่ผิด แต่ที่ตนอยากให้จับตา คือการลงพื้นที่ของผู้นำรัฐบาลครั้งนี้ ต้องไม่ใช่แค่การไปร่วมงานอีเวนต์ ยกเรื่องสนับสนุนวัฒนธรรมอย่างลอย ๆ แต่ต้องไปให้ถึงการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาฐานรากให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จริง ๆ เช่นเรื่องข้อจำกัดนโยบายต่าง ๆ เช่น ป่าสงวน ป่าอุทยาน ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยของชุมชนชาติพันธุ์ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

นอกจากนี้ การลงพื้นที่กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ธนพร ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการช่วงชิงทางการเมือง วางฐานเสียงต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น อบจ.ในช่วงปลายปีด้วย แต่สุดท้ายประชาชนจะเทคะแนนให้ใครนั้น คิดว่าประชาชนตื่นตัวมากขึ้น และจะพิจารณาบนฐานของความจริงใจ และความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาทางนโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากขึ้น 

“ตอนนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเพื่อไทย โดยนายกฯ และพรรคก้าวไกล โดย พิธา และ สส. ที่ดันกฎหมายชาติพันธุ์ ล้วนแล้วแต่ลงพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งมีพี่น้องชาติพันธุ์จำนวนมาก การจะมองว่าขั้วไหนไปพบใคร คนเหล่านั้นจะเป็นฐานเสียงที่แนบแน่น ก็อาจประเมินกันแบบนั้นไม่ได้ เพราะสุดท้ายประชาชนเขาจะดูว่าคุณมีนโยบาย หรือทำหน้าที่ในการผลักดันการแก้ปัญหาที่เป็นรากเหง้าของเขาได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยสัญชาติและสิทธิต่าง ๆ วัดความจริงใจกันตรงนี้ “

รศ.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active