“สมรสเท่าเทียม” ผ่านสภาฯ วาระแรก 369 ต่อ 10 เสียง

สภาฯ ‘รับหลักการ’ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ตั้ง กมธ. พิจารณาวาระ 2 ใช้ร่างฯ ครม. เป็นหลัก “นายกฯ เศรษฐา” ร่วมแสดงความยินดี

วันนี้ (21 ธ.ค. 2566) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม จำนวน 4 ฉบับ

แบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ 1 ฉบับ รวมถึง ร่าง พ.ร.บ. ที่มีลักษณะเดียวกันอีก 3 ฉบับ เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, สรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และ อรรณว์ ชุมาพร นักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ ในเครือข่ายภาคีสีรุ้ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,611 คน เสนอ 

หลังใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ได้เปิดให้ผู้เสนอร่างอภิปรายสรุป ก่อนเปิดให้สมาชิกลงมติรับหลักการวาระแรก ผลปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติให้รับหลักการ 4 ร่างฯ สมรสเท่าเทียม โดยมีผู้ลงคะแนนทั้งหมด 380 เสียง ดังนี้

  • เห็นด้วย 369 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 10 เสียง
  • งดออกเสียง 0 เสียง
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมธิการ 39 คน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายในวาระต่อไป มีกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยการพิจารณาวาระที่ 2 จะใช้ร่างของ ครม. เป็นร่างหลักในการพิจารณา 

ก่อนการประชุมสภาฯ ในวันนี้ อรรณว์ ชุมาพร ตัวแทนผู้ชี้แจงร่างกฎหมายภาคประชาชน เปิดเผยกับ The Active ว่า ภาคประชาชนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ที่สมรสเท่าเทียมได้เข้าพิจารณาวาระแรกในสภา โดยเฉพาะการมีร่างฯ ที่เป็นการเสนอชื่อโดยภาคประชาชนเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทย ทั้งสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย และศักดิ์ศรีที่มนุษย์ทุกคนจะรักใครก็ได้ และรัฐต้องให้การยอมรับ อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนยังคงยืนยันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ต้องมีผลบังคับใช้ได้จริง และทำได้ทันที 

ด้าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในช่วงกำหนดการลาพักร้อน ทันทีที่ทราบมติสภา ได้โพสต์ในเอ็กซ์ (X) ส่วนตัว ระบุว่า ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง LGBTQIA+ ทุกท่านที่ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ได้ผ่านการโหวตวาระที่หนึ่งด้วยคะแนนท่วมท้น วันนี้ ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้วครับ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active