AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นักวิชาการจุฬาฯ คาด เอไอ (AI) จะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ในอีก 5 ปีข้างหน้า สามารถทำงานได้ทุกอย่าง 24 ชม.โดยไม่มีบ่น มนุษย์กลายเป็นชนชั้นไร้ประโยชน์ แนะรัฐตั้งทีมงานศึกษา AI เพื่อเตรียมรับมือ

วันนี้ (22 พ.ค.2567) ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

ศ.กิตติคุณ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร” สะท้อนถึงพัฒนาการของ AI ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งแนวโน้มที่กำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้ โดย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน AI ยังถูกออกแบบให้ทำงานได้เฉพาะอย่าง อนาคต AI จะถูกพัฒนาถึงระดับปัญญาเทียบเท่ามนุษย์ ที่เรียกว่า Artificial General Intelligence หรือ AGI สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่มนุษย์สั่ง เป็นหุ่นยนต์ที่มีสมองเป็น AI  โดยเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ได้อย่างหลากหลาย ทำงานได้เร็วกว่า นานกว่า ฉลาดกว่า และราคาถูกกว่า

ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้าแรงงานมนุษย์จะหายไปในระบบไม่ต่ำกว่า 50 % ลักษณะงานที่ถูกแทนที่โดย AI เช่น พนักงาน Call Center ผู้ที่ให้บริการในธนาคาร ศิลปินที่เขียนภาพ เป็นต้น ทำให้เกิดโลกแห่งความเหลือเฟือ เกิดผลิตภัณฑ์ที่ AI ผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ราคาจะถูกลงเรื่อย ๆ อีกไม่นานสังคมมนุษย์จะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจยุคหลังแรงงานมนุษย์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในสถานะไม่ต้องทำงานแล้ว

ในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า AI จะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ สามารถทำทุกอย่างที่มนุษย์ทำได้ โดย AI ในรูปของหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำ สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่บ่น ไม่มีอารมณ์ และทำได้ตลอดเวลา ทำให้ผลผลิตต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งต่อไปมนุษย์ก็ไม่ต้องทำงาน สามารถใช้ชีวิตอิสระมากขึ้น ไม่ต้องอยู่ในที่ทำงานแคบ ๆ อีกต่อไป”

ทั้งนี้สังคมมนุษย์ยุคดังกล่าว ในเชิงเศรษฐกิจถือว่าเป็นชนชั้นไร้ประโยชน์ จนถึงแนวคิดเรื่องการได้รับเงินยังชีพพื้นฐานถ้วนหน้า ในอนาคตทุกคนจะได้เบี้ยยังชีพ ทำให้ความมั่งคั่งของประเทศที่มีอยู่จะหายไปเรื่อย ๆ ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน AI จะครอบครองความมั่งคั่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเปลี่ยนไป ประชาชนทุกคนต้องมีความรู้เท่าทัน AI ซึ่งจะต้องปูพื้นฐานตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบโตขึ้นจะได้ใช้ AI ให้เป็น

สำหรับในส่วนของภาครัฐ ศ.กิตติคุณ วรศักดิ์ แนะว่า ควรตั้งทีมงานในลักษณะที่เป็นมันสมองของชาติเพื่อประมวลข้อมูลทางด้าน AI และพิจารณาว่าจุดยืนของประเทศควรจะอยู่ที่ใด มีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้าใจว่าเพราะเหตุใด AI จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งจะต้องทำให้ประชาชนได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจในเรื่อง AI

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active