ติ่ง..เฮ! บัตรคอนฯ FAN MEETING ลดหย่อนภาษีได้

มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน 2566’ เปิดให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านบัตรคอนเสิร์ต FAN MEETING ที่เปิดการแสดงในช่วง 1 ม.ค.- 15 ก.พ.2566

จากที่เจ้า โควิด-19 ตัวร้าย ทำให้การแสดงต่าง ๆ หยุดชะงักลง ไม่มีคอนเสิร์ต หรือแฟนมีตติ้ง แบบเห็นหน้า Oppa ตัวเป็น ๆ แม้ผู้ประกอบการจะปรับตัว ให้เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ หรือการพูดคุยกับศิลปินผ่านวิดีโอคอลก็ตาม แต่การจำกัดทุกอย่างไว้ในโลกออนไลน์ ขาดสีสันและอรรถรสการรับชม จนหลายคนเริ่มโหยหาคอนเสิร์ต ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี 2565 จนถึงต้นปีนี้ 2566 มีคอนเสิร์ตเกาหลีมาจัดที่ประเทศไทยหลายงาน

ในปีนี้ 2566 รัฐบาลได้สานต่อมาตรการช้อปดีมีคืน รอบใหม่ ปี 2566 ซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566 โดยมาตรการช้อปดีมีคืนรอบนี้ บัตรคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง การแสดงต่าง ๆ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

โดยเงื่อนไข คือ

  • ผู้ใช้สิทธิ ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
  • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้
  • ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2566 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2567 เท่านั้น

วงเงินสูงสุดที่ลดหย่อนได้

ช้อปดีมีคืน 2566 รอบใหม่นี้ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 40,000 บาท (รวม VAT) โดยแบ่งสิทธิ์ลดหย่อน ดังนี้

  • ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
  • ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ อีก 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

The Active ได้ทำการสอบถามไปยัง THAITICKET MAJOR และ ALL TICKET ถึงการขอใช้สิทธิ์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยมีวิธีการดังนี้

1.ต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง การแสดง ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566

2.คอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง การแสดง ต้องจัดแสดงอยู่ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทำได้โดย

-ส่ง E-mail ไปที่ cs@thaiticketmajor.com หัวข้อ ขอใบกำกับภาษี

-แนบรายละเอียด หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ รายละเอียดบนบัตร (รูปหน้าบัตร หลังบัตร)

-ชื่อ ในนามบุคคล หรือ บริษัท

-หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

-เบอร์โทรศัพท์

-ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี (หากเป็นบุคคล เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน)

-ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบกำกับภาษี

*ข้อแนะนำ* ควรส่ง E-mail ขอใบกำกับภาษีภายในวันที่กดคำสั่งซื้อ

สำหรับการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากออลทิกเก็ตทำได้โดย

-โทรศัพท์ไปที่ 02-826-7788 แจ้งว่าขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

-ทางเจ้าหน้าที่จะขอรายละเอียด เช่น E-mail เลขทำรายการ ใบเสร็จ ชื่อ  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่ ฯลฯ

*ข้อแนะนำ* ต้องทำรายการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ทำการสั่งซื้อ สำหรับบางการแสดงโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะผู้จัดอาจจะเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีให้
ตัวอย่างคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง การแสดง ที่อยู่ในเงื่อนไข ที่สามารถลดหย่อนภาษี ภายใต้มาตรการช้อปดีมีคืน

ข้อมูลจาก Oxford Economics และ Munich Personal RePEc Archive (MPRA) ชี้ตรงกันว่า คอนเสิร์ตมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2019 ธุรกิจคอนเสิร์ตสามารถสร้างรายได้ในสหรัฐฯ มากถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  สอดคล้องกับ มาตรการช้อปดีมีคืน ที่เป็นกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ยกเว้นนิติบุคคล) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกำลังซื้อ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้ โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 40,000 บาทต่อคน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active