กทม. พร้อมช่วยฝึกอาชีพ กรณีแกร็บวินตกงาน

‘ชัชชาติ’ ย้ำ ยืนตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก “รถรับจ้างโดยสารต้องป้ายเหลือง” กทม. เข้มงวดเรื่องปัญหาจราจร พร้อมช่วยเหลือในการฝึกอาชีพ ในกรณีที่แกร็บวินถูกแบนจากแอปพลิเคชันแกร็บ

วันนี้(24 มิ.ย.65) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหารบริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) ถึงแนวทางการแก้ไขหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการออกคำสั่งของกรมขนส่งทางบกเรื่องการบริการแกร็บรูปแบบใหม่ เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลแกร็บ ผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลแกร็บคือกรมการขนส่งทางบก

ดังนั้น การที่กรมการขนส่งทางบกออกมาตราการต่าง ๆ กรุงเทพมหานครต้องเคารพในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ แต่อาจมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ประเด็นแรก ช่วงที่ผ่านมา บริษัทแกร็บ ถือเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแกร็บฟู้ด ที่รับส่งอาหาร ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมทำงานเพื่อหารายได้ ทดแทน

ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องที่ฝากแกร็บดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหา 2 เรื่องที่กังวล คือ การจอดรถกีดขวางการจราจร การที่แกร็บฟู้ด จอดบริเวณริมถนนและริมทางเท้าจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารดัง ซึ่งทำให้การจราจรติดขัด ได้ขอให้แกร็บเข้มงวดในเรื่องนี้ และเรื่องความปลอดภัยในทัองถนน เช่น ขอให้ย้ำเตือนเรื่องการจอดรถให้คนข้ามถนน เนื่องจากแกร็บมีพนักงานขับขี่จำนวนมากอาจถึงหลักแสน หากกลุ่มนี้ช่วยในเรื่องความปลอดภัย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

“กทม. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกร็บในเรื่องของระเบียบ เราต้องเคารพในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ หากมีผลกระทบเกี่ยวกับอาชีพ หรือการหารายได้ กทม. จะหาทางว่าจะช่วยเหลือด้านใดได้บ้าง อาทิ การฝึกอาชีพ หรือด้านอื่นๆ ต่อไป”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้