ปภ. แจ้งเตือน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 12 – 14 มี.ค. นี้

เตรียมเฝ้าระวัง-รับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ  กลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แนะประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณา ใต้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ​

วันนี้ (11 มี.ค.)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (71/2566) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2566 

“กอปภ.ก. จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง”

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณา ใต้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active