ขู่ฉลองปีใหม่ ‘เมาแล้วขับ’ ทำผิดซ้ำ เจอโทษหนัก

เริ่มต้นปีใหม่ 2566 พบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สะสม 3 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ 146 คน สาเหตุหลัก ยังหนีไม่พ้น ‘ขับเร็ว-เมา’ นักวิชาการ ย้ำหลังฉลอง อย่าเสี่ยงขับขี่ หากเมาขับ กระทำผิดซ้ำ นอนคุก ปรับหนัก

วันนี้ (1 ม.ค.66) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุป สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (29 – 31 ธ.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,183 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,182 คน ผู้เสียชีวิต รวม 146 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 18 จังหวัด

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี 42 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.สกลนคร 46 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงราย 10 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 18 จังหวัด

ขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 466 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 467 คน ผู้เสียชีวิต 59 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังมาจากการ ขับรถเร็ว 36.70% ดื่มแล้วขับ 30.04% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 82.56% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 80.90% ถนนกรมทางหลวง 41.2% ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 34.55%

โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01 – 19.00 น. 7.74% ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี 19.39% จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,878 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,205 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 424,745 คัน

ปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 67,203 คน มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,964 คน ไม่สวมหมวกนิรภัย 18,116 คน ขับรถเร็วเกินกำหนด 8,497 คน

โชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

โชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ม.ค.66) ยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ประชาชนยังคงเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงยังมีการจัดงานเฉลิมฉลอง และงานรื่นเริงในหลายพื้นที่ จึงเน้นย้ำให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกวดขันผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

สำหรับการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนเข้มข้นการเฝ้าระวัง ตรวจตรา และป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงเข้มข้นการดูแลเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ ซึ่งประชาชนใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนสายหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น

พรหมมินทร์ กัณธิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ 2566 ยังคงมีปัญหาดื่มแล้วขับต่อเนื่อง ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ ก็ยังคงอยู่ในช่วงฉลอง อาจมีความเสี่ยงคนเมาขับรถที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ จึงย้ำเตือนไม่ควรขับขี่ขณะเมา เพราะขณะนี้ได้แก้ไขกฎหมายใหม่ เพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 กรณีเมาแล้วขับ คือ เพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา ทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาท หากทำผิดซ้ำข้อหา ‘เมาแล้วขับ’ ภายใน 2 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ และถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

“หวังว่าปีนี้ทุกคนจะตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน วางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางไกลกลับบ้าน ต้องเพิ่มความระวังเรื่องวูบหลับใน เหนื่อยล้า ขับเร็ว ยิ่งเจอรถใหญ่ จะยิ่งอันตรายมากกว่าการใช้รถยนต์ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางให้มากขึ้น”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active