“พีมูฟ“ เซ็ง ผลประชุมร่วม “ประวิตร” ชงแค่ “โฉนดชุมชน” เข้า ครม.

ตั้งข้อสังเกตคณะกรรมการฯ ไม่รับลูกแนวนโยบายใหม่ โยนต่ออนุกรรมการฯ แต่ละกระทรวง ไร้กรอบเวลาชัดเจน

วันนี้ (31 ม.ค.65 ) ภายหลังแกนนำ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ ประชุมร่วมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้ง 15 ข้อ ของกลุ่มพีมูฟ โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นเพียงครั้งที่ 2 เท่านั้น หลังมีคำสั่งตั้ง พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กลุ่มพีมูฟ ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ท่าที โดยประเมินว่าการประชุมดังกล่าว ไม่ใช่การเจรจาตามสิ่งที่กลุ่มพีมูฟ ได้มีกระบวนการเตรียมการกันไว้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่มี อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งพีมูฟได้ใช้เวลาจัดทําเอกสาร ข้อมูล และข้อเรียกร้อง ตลอดจนร่างมติคณะรัฐมนตรี ร่วมกับสํานักงาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ถึง 2 วัน แต่สิ่งที่พบคือการพูดคุยกันครับทั้ง 15 ข้อ แต่พีมูฟเห็นว่าวาระการเจรจา ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ได้เสนอและจัดทําร่วมกันมา

สำหรับข้อเรียกร้องเดียวที่มีชัดเจน คือข้อเรียกร้องว่าด้วยการยกระดับแนวทางการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” ให้เป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการที่ดินตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ พล.อ.ประวิตร รับหลักการ ว่าจะนําเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (1 ก.พ.65)  

ส่วนข้อเรียกร้องอื่น ๆ นั้น กลับไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งเรื่อง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่, การตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายป่าไม้ 3 ฉบับ และ กฎหมายลําดับรองกรณีการดําเนินงานขององค์การบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน), การผลักดันกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมคดีที่ดินป่าไม้ของคนจน, การผลักดันรัฐสวัสดิการ, การแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาของรัฐ, การผลักดันกลไกใหม่ ในการผลักดันแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนั้น การแก้ไขปัญหาของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ก็ยังไม่คืบหน้า

 “ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเรียกร้องใดที่เป็นแนวนโยบายใหม่ คณะกรรมการมีท่าทีจะไม่รับเรื่อง พยายามผลักดันให้เข้าสู่กลไกการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละกระทรวง ซึ่งยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนว่า จะดําเนินการหารือแก้ไขปัญหาเมื่อไร จะส่งผลต่อ กรอบเวลาการนําเข้าพิจารณาใน คณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบตามที่ ขปส. ได้ยืนยันตั้งแต่วันแรกของการชุมนุม ว่าอาจไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ หากแนวทางยังเป็นเช่นนี้” 

กลุ่มพีมูฟ ยังแถลงตําหนิการจัดทําวาระการประชุมของหน่วยงานที่เป็นเลขานุการ ที่จัดทําวาระไม่ตรงตามที่เตรียมการร่วมกัน ตลอดจนขอประกาศจุดยืนว่าจะยังคงติดตามทวงสิทธิต่อหลังจากนี้ และจะมีการหารือเพื่อกำหนดเคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวซึ่งจะแถลงก่อนการประชุม ครม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ