ราชทัณฑ์ยันสุขภาพนักโทษการเมืองปกติ ขณะโควิด-19 บางเรือนจำพ้นการระบาดซ้ำแล้ว

โควิด-19 ในเรือนจำ รอบสัปดาห์ติดเพิ่ม 99 คน เรือนจำกลางเชียงใหม่พ้นการระบาดซ้ำแล้ว แต่พบการระบาดเพิ่มในเรือนจำ จ.หนองคายและเรือนจำ จ.พังงา

วันนี้ 21 มกราคม 2565 อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 20 คน เป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 16 คน และจากเรือนจำสีแดง 4 คน จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 463 คน (กลุ่มสีเขียว 82.7% สีเหลือง 16% และสีแดง 1.3%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 85,359 คน หรือ 96.8% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 88,174 คน โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตเป็นวันที่ 6 จึงมีผู้เสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 187 คน คิดเป็น 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

อายุตม์ กล่าวว่า เรือนจำกลางเชียงใหม่พ้นจากการระบาดซ้ำแล้วในวันนี้ ขณะที่พบการระบาดเพิ่มใหม่ในเรือนจำ จ.หนองคายและเรือนจำ จ.พังงา ซึ่งทั้ง 2 แห่งได้รับการดูแลรักษา ให้ยา และควบคุมการระบาดจากโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้จำนวนเรือนจำสีขาวในวันนี้ลดลงอยู่ที่ 135 แห่ง และเรือนจำสีแดงเพิ่มเป็น 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 6 แห่ง (เรือนจำระบาดใหม่ คือ เรือนจำ จ.หนองคาย เรือนจำ จ.พังงา เรือนจำ อ.ไชยาและเรือนจำกลางพิษณุโลก และเรือนจำที่พบการติดเชื้อซ้ำในแดนบางส่วน คือ เรือนจำ จ.ภูเก็ตและเรือนจำ จ.อุทัยธานี) ส่วนเรือนจำกลางราชบุรี ขณะนี้อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค (แผน EXIT) แล้ว โดยมีกำหนดพ้นจากการระบาดในวันพรุ่งนี้ (22 มกราคม) ด้านการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 264,810 คนหรือคิดเป็น 94.3% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 280,940 คน 

แต่ถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลการติดเชื้อสะสมในสัปดาห์นี้ (15-21 มกราคม 2565) จะพบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่มขึ้น 99 คน ดังนี้ วันที่ 18 มกราคม จำนวน 10 คนวันที่ 19 มกราคม จำนวน 15 คนวันที่ 20 มกราคม จำนวน 54 คน และวันที่ 21 มกราคม จำนวน 20 คน

นักโทษทางการเมืองสุขภาพโดยรวมปลอดภัย

ธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ ยังกล่าวถึงกลุ่มแกนนำทางการเมืองที่ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง นายแซม สาแมท นายจตุภัทรบุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน และนายอานนท์ นำภา พบว่า ทุกคนสุขภาพทั่วไปปกติ ไม่มีอาการเจ็บป่วย รวมถึงมีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้