“SAVE นาบอน” กลับบ้าน! รอผล SEA “โรงไฟฟ้า” ควรอยู่ในพื้นที่หรือไม่

กลุ่ม “SAVE นาบอน” ประกาศยุติชุมนุม หลังเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล นาน 10 วัน ย้ำจับตากระบวนการแก้ไขปัญหา ตามกลไกคณะกรรมการกลาง ที่นายกฯ ตั้งขึ้นใกล้ชิด วอนภาครัฐ จริงใจ ทำ SEA

ภาพ : ภัทราพร ตั๊นงาม ผสข. Thai PBS

วันนี้ (24 ธ.ค.64) ผู้สื่อข่าว Thai PBS รายงานว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.20 น. เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาล นำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อเดินหน้าจัดทำกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และภายหลังผู้ชุมนุมรับหนังสือดังกล่าว จึงได้ ประกาศยุติการชุมนุม พร้อมทั้งทยอยเก็บสัมภาระขึ้นรถบัส ที่เจ้าหน้าที่ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเดินทางกลับบ้านทันที

ภาพ : ภัทราพร ตั๊นงาม ผสข. Thai PBS

การเคลื่อนไหวของกลุ่ม SAVE นาบอน รอบนี้ เกิดขึ้น 10 วัน ในความพยายามหาทางออกการแก้ไขปัญหา ซึ่งชาวบ้าน สะท้อนว่า เป็นท่าทีที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แม้ตลอด 3 ปีที่เคยร้องเรียนระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และ หน่วยงานระดับชาติ แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหา

เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง มอบให้แก่ผู้ชุมนุม
(ภาพ : ภัทราพร ตั๊นงาม ผสข. Thai PBS)

แกนนำ SAVE นาบอน ยังสะท้อนว่า แม้วันนี้การเจรจาจบลงแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ต้องจับตาระยะยาว โดยเฉพาะการทำ รายงาน SEA ที่จะสะท้อนความจริงใจของหน่วยงานรัฐหลังจากนี้

สำหรับคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อเดินหน้ากระบวนการจัดทำ SEA  พิจารณา ว่า สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง กลางชุมชน ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากชาวบ้าน สะท้อนว่า การมีโรงไฟฟ้าอยู่ใจกลางชุมนุม ที่ล้อมรอบด้วยบ้านเรือนประชาชน, วัด, โรงเรียน, สถานพยาบาล และแหล่งน้ำธรรมชาติ จะกระทบต่อชุมชนในระยะยาว

ภาพ : ภัทราพร ตั๊นงาม ผสข. Thai PBS

โดยสาระสำคัญ ของคำสั่งดังกล่าว มี 4 ประเด็น ได้แก่

  • ให้มีคณะกรรมการกลาง  1 ชุด มี 3 หน่วยงานหลักรับผิดชอบ คือ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นเลขานุการ และ ตัวแทนชาวบ้านนาบอน เป็นเลขานุการร่วม
  • วางกรอบการศึกษา ว่า นาบอน มีความพร้อมหรือไม่ ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลางชุมชน
  • การออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าต้องยุติไว้ก่อน จนกว่า ผล SEA จะได้ข้อสรุป หากเหมาะสมให้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อ
  • มอบหมายให้ คณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยียวยา 13 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบขณะนี้  

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active