แนะรัฐปรับยุทธศาสตร์​วัคซีนเข็ม​ 3​ เน้นก​ลุ่ม​ 608 ลดยอดตาย

นักระบาดวิทยา แนะรัฐปรับยุทธศาสตร์วัคซีนเข็ม 3 เร่งฉีดกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ผู้สูงอายุ ก่อนโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระบาดภายในประเทศ ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเข็ม 3 มีเพียง 6.1% ผู้สูงอายุ 2.6%

ย้อนกลับไปในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปลายปี 2563 ประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ การระบาดระลอก 2 มีศูนย์กลางการระบาด อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เวลานั้นวัคซีนยังมีจำกัด

ยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนเริ่มต้นจากการกระจายให้บุคลากรด่านหน้า ได้รับเป็นกลุ่มแรก และฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ทั่วประเทศเป็นลำดับถัดมา โดยแผนการจัดสรรวัคซีน แผนแรกหวังได้รับจากแอสตราเซเนกา ซึ่งร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย และจะส่งมอบ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งไม่ทันกับสถานการณ์ระบาด ไทยจึงต้องจัดหาวัคซีนเร่งด่วนเข้ามาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นวัคซีนซิโนแวค จากจีน

มีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่า การฉีดวัคซีน ที่ไม่ครอบคลุม เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำมาสู่การระบาดใหญ่ระลอกที่ 3 หลังเทศกาลสงกรานต์ โดยมีศูนย์กลางการระบาดอยู่ในพื้นที่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์วัคซีนจึงปรับเปลี่ยนเป็นปูพรมฉีดวัคซีนลงในเมืองหลวง แต่ยอดผู้เสียชีวิตกลับสูงขึ้น และผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายจังหวัด

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค อดีตผู้อำนวยการ กองระบาดวิทยา จึงแนะนำให้รัฐปรับยุทธศาสตร์วัคซีน จากฉีดแบบปูพรม และจัดสรรตามโควตาวัคซีนในหน่วยงานของรัฐบาล เป็นมุ่งฉีดให้กับ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ก่อน

มาถึงวันนี้ จำนวนวัคซีนมีเพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ ทว่าพร้อม ๆ กันนั้นก็กำลังอยู่ท่ามกลางเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะเข้ามาระบาดภายในประเทศเร็ว ๆ นี้ ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มกังวลหากดูจากสถานการณ์ ที่มีผู้ติดเชื้อสูงในประเทศแถบยุโรป บางประเทศต้องกลับมาล็อคดาวอีกครั้ง

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือ วัคซีนเข็มเสริม ได้รับการวิจัยระดับหนึ่งว่าสามารถ ป้องกันหรือลดอาการ ความรุนแรงจากการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้ได้

20 ธ.ค. 2564 นายแพทย์คำนวณ บอกกับ The Active ว่า ต้องเร่งทำให้ยอดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด โดยใช้บทเรียนจากการระบาดระลอกที่ผ่านมา เพื่อลดยอดผู้เสียชีวิต

ที่มา เว็บไซต์ อว.

จากการตรวจสอบข้อมูล ยอดการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ของ เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พบว่า กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ฉีดเข็ม 3 ไปได้เพียง 6.1% ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไปได้เพียง 2.6% ข้อมูลนี้นำมาสู่ข้อเสนอว่ารัฐควรจะผลักดันยอดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่มเปราะบางดังกล่าวให้เร็วที่สุด ก่อนที่โอมิครอนจะเริ่มระบาดใหญ่

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS