สำรวจ ร.ร.สังกัด กทม. เปิดเทอมวันแรก เข้มคุมโรค ตรวจ ATK เด็กก่อนเข้าเรียน

“ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์” เขตบางเขน กทม. วางระบบมาตรการคุมโรค สร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครอง นักเรียน เตรียมพร้อมระบบหากพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน พร้อมกำชับนักเรียนป้องกันโรคที่บ้านควบคู่ไปด้วย หลังสำรวจพบเด็กบางคนไม่พกเจลแอลกอฮอล์

วันนี้ (15 พ.ย.64) ตั้งแต่ช่วงเช้า The Active สำรวจบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน มีเด็กนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.3 ทยอยเดินทางมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด  

เมื่อนักเรียนมาถึงด้านหน้าโรงเรียน ต้องผ่านจุดวัดอุณภูมิ ผ่านจุดซักประวัติ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งจะตรวจซ้ำทุก ๆ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นเข้าแถวเข้าเคารพธงชาติ และเข้าชั้นเรียน ซึ่งจัดพื้นที่ไว้ไม่ให้เกินห้องละ 25 คน เพื่อลดความแออัด

มาตรการตรวจ ATK นักเรียนก่อนเข้าเรียน ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์

ทรายทอง ตรีสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กทม. บอกว่า วันนี้เปิดเรียนวันแรก น่าจะเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจกับนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อต้องอยู่ในห้องเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ทั้งการรับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งทางไลน์ ไปยังผู้ปกครองบ้างแล้วก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนมีแผนรับมืออย่างเป็นระบบ หากพบนักเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อโควิด-19

สำหรับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ม.3 ประมาณ 2,700 คน แต่ในรอบนี้เปิดเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วประมาณ 700 คน โดยเปิดโอกาสให้สามารถเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้

ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วน ที่มาส่งบุตรหลานวันนี้ ยอมรับว่า รู้สึกโล่งใจที่โรงเรียนเปิดเทอม เช่นเดียวกับเด็ก ๆ เพราะรู้สึกว่า การเรียนออนไลน์ไม่ตอบโจทย์ และยังทำให้การเรียนเป็นภาระของผู้ปกครอง ซึ่งกระทบต่อการประกอบอาชีพ และมั่นใจว่าทางโรงเรียน จะดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ดีในระดับหนึ่ง

ส่วนการสำรวจความพร้อมของนักเรียน จากการสุ่มตรวจ 10 คน ในวันนี้ พบ 2 คน ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เน้นย้ำว่า นอกจากมาตรการของทางโรงเรียนแล้ว ความเข้มข้นในการป้องกันโรคที่บ้านก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน