“นักเรียนเลว” นัดหยุดเรียนออนไลน์ ประท้วงรัฐบาล ไร้ทางแก้ปัญหาการศึกษา

ประกาศหยุดเรียน 6-10 ก.ย. นี้ อารยะขัดขืนต่อปัญหาเชิงระบบ กดดันรัฐบาล และกระทรวงศึกษาฯ หยุดเพิกเฉยเรื่องค่าใช้จ่าย สุขภาพจิต หลักสูตร วัคซีนล่าช้า 

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า นักเรียนเลว ประกาศเชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศทำกิจกรรม “Strike หยุดเรียนออนไลน์ 6-10 ก.ย. 2564” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประท้วงกดดันรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด โดยขาดมาตรการรองรับผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนักเรียนเลว ระบุว่า การ Strike หรือ นัดหยุดเรียนเพื่อประท้วงครั้งนี้ มีเป้าหมายส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจให้หันมาสนใจข้อเรียกร้องต่อปัญหาที่ยังคงรอการแก้ไข เช่น ค่าใช้จ่ายการเรียนออนไลน์ที่แพงเกินความเหมาะสม, การเพิกเฉยต่อปัญหาสุขภาพจิตของครูและนักเรียน ,กรอบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัว, การเรียนออนไลน์ที่ไม่ทั่วถึง และปัญหาวัคซีนล่าช้า เป็นต้น 

“การหยุดเรียน คือการทำอารยะขัดขืนต่อระบบที่กดทับนักเรียน เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นฐานให้เพื่อนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากช่องว่างความเหลื่อมล้ำจนต้องออกจากระบบการศึกษา ซึ่งไม่ใช่ว่านักเรียนขี้เกียจ ไม่อยากเรียนรู้ แต่อัดอั้นกับปัญหาเชิงระบบที่ไม่อยากให้บานปลายมากขึ้น” 

ทั้งนี้ การหยุดเรียนประท้วง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคล และสามารถสนับสนุนการเรียกร้องได้หลายรูปแบบ ทั้งไม่เข้าเรียน เข้าไปเช็คชื่อแล้วกดออก เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในห้องเรียนเป็นข้อเรียกร้อง หรือกระจายข่าวสารให้ผู้อื่น ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ย. นี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม