นายกสภาเภสัชฯ คุย อย. ปลดล็อก “ร้านยา” แจก ATK จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ได้

ชี้ยกระดับ “เภสัชกร-ร้านยา” ส่วนเติมเต็มควบคุมโรค ระบุมีร้านยา ทยอยลงทะเบียนกับ สปสช. แจก ATK เกือบ 2,000 แห่งแล้ว พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามอาการ หากตรวจได้ผลเป็นบวก ดึงผู้ติดเชื้อเข้าระบบ Home Isolation จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ได้ทันที คาด 2 สัปดาห์ได้ข้อสรุป   

วันนี้ (21ส.ค.64) รศ.ดร.ภญ. จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยกับ TheActive ถึงแนวทางการให้เภสัชกร ร้านขายยา ทำหน้าที่กระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับประชาชนฟรี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 8.5 ล้านชุดนั้น ระบุว่า ต้องเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) มีเภสัชกรประจำตลอดเวลา และต้องเปิดทำการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ร้านขายยาที่เข้าคุณสมบัติ ต้องขึ้นทะเบียนกับทาง สปสช. ส่วนประชาชนที่จะได้รับชุดตรวจ ATK ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือ มีอาการคล้ายโควิด เช่น ไอ มีไข้

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม

นายกสภาเภสัชกรรม บอกด้วยว่า ในเวลานี้มีร้านยาเกือบ 2,000 แห่งแล้ว ที่ขึ้นทะเบียนแจกชุดตรวจ ATK กับ สปสช. และอยากประชาสัมพันธ์ให้ร้านขายยาที่มีคุณสมบัติ มาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น เพราะถือเป็นภาระหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชุมชนคุมระบาด


“ส่วนช่วยคุมระบาด ไม่ได้มีความหมายแค่การช่วยแจกชุดตรวจ ATK อย่างเดียว แต่เภสัชกร ร้านยา ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบ Home Isolation ด้วย เพราะหากประชาชนมารับชุดตรวจ แล้วตรวจได้ผลเป็นลบ เภสัชกรต้องคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา เร่องการกักตัวให้ได้ระยะปลอดภัย แต่ถ้าตรวจแล้วได้ผลเป็นบวก จำเป็นต้องให้เภสัชกร ช่วยประเมินอาการ ดูแล ติดตามเรื่องการใช้ยาต่าง ๆ ร้านยาจะเป็นแหล่งรับคนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ของ สปสช.ได้ทันที”

นายกสภาเภสัชกรรม บอกด้วยว่า อีกประเด็นสำคัญที่จะมีบทบาทมากขึ้น คือการทำให้ร้านขายยา มีสิทธิ์จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยได้ จากเดิมที่ต้องมีใบสั่งจ่ายโดยแพทย์ ในโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นข้อจำกัด ทำให้การดูแล การเข้าถึงยาของผู้ป่วยในระบบ Home Isolation ทำได้ล่าช้า ซึ่ง นายกสภาเภสัชกรรม ยืนยันว่า ขณะนี้กำลังหารือกับ สปสช. และ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินจำเป็นให้ เภสัชกร ร้านยา สามารถจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ได้ และทำให้ สปสช. สามารถเอายาฟาวิพิราเวียร์ ไปไว้ที่ร้านยา เพื่อให้สั่งจ่ายได้โดยตรง นั่นทำให้บทบาทของเภสัชกรจากนี้จะชัดเจนมากขึ้น

“เภสักร และร้านยาที่ขึ้นทะเบียนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Home Isolation ไม่ต่างจากทีมแพทย์ ทั้งให้คำปรึกษา ติดตามอาการ ดูแล ตรวจสอบการใช้ยา และจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับผู้ป่วยได้ทันที ซึ่งเรื่องนี้คาดว่าอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ น่าจะเห็นความชัดเจน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active