“กรมการแพทย์” ยัน 112 รายชื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็น จนท.ด่านหน้าช่วยงาน ปัด VIP

The Active ตรวจสอบเอกสาร 5 หน้า ระบุรายชื่อบุคลากรส่วนกลาง กรมการแพทย์ ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ รพ.ราชวิถี ‘อธิบดีกรมการแพทย์’ ยืนยัน เป็นผู้ถูกมอบหมายให้ทำงาน รพ.สนาม – ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

วันนี้ (11 ส.ค. 2564) The Active ได้รับเอกสาร รายชื่อบุคลากรหน่วยงานส่วนกลางที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Pfizer_รอบที่ 1 โดยปรากฏว่าเป็นรายชื่อเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลายสังกัด จำนวน 112 คน ซึ่งถูกส่งต่อกันในแวดวงสื่อมวลชน เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบ โดยอ้างว่าเอกสารดังกล่าวมาจากเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ที่สละโควตาดังกล่าว เนื่องจากตนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

เอกสารดังกล่าว ระบุ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เลขบัตรประชาชน โทรศัพท์ หน่วยงานที่ประกอบด้วย กองวิชาการแพทย์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กฎหมายและวินัย กองบริหารการคลัง สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โดยในจำนวน 112 รายชื่อนี้ มีอยู่ 6 รายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นการรับวัคซีนเข็มแรก

แหล่งข่าวที่ส่งเอกสารดังกล่าวให้ The Active ระบุว่าส่วนใหญ่เป็นรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสำนักงาน เช่น นิติกร นักวิชาการ บัญชี ฝ่ายบุคคล ฯลฯ จึงเกิดคำถามว่าโควตาเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเป็นอย่างไร พร้อมระบุว่าจะมีการฉีดวัคซีนดังกล่าว วันนี้ (11 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อทีมข่าว The Active เดินทางตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พบว่ามีการฉีดวัคซีนจริง โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ข้อมูลว่าผู้ที่เข้ารับการฉีดเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจากหลายหน่วยงาน รวมถึงสถาบันพยาธิวิทยา ของกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นเนื้อต่าง ๆ ทั้งนี้ มีการจัดเตรียมจุดรายงานตัวไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนจุดฉีดวัคซีน และจุดสังเกตอาการต้องขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 12 โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดจะต้องแขวนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงหน่วยงานที่สังกัด

แฟ้มภาพ: นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมไปยัง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้รับคำยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ทั้ง 112 คน ที่ปรากฏในเอกสารนั้น ถูกระดมและมอบหมายให้ทำงานด่านหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เช่น ศูนย์พักคอย อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ, ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงฮอสพิเทลหรือโรงพยาบาลสังกัดของกรมฯ บางแห่งจริง พร้อมขอยืนยันถึงความโปร่งใสในการจัดโควตาให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของกรมฯ ไม่มีเส้นสาย กรณีพิเศษแต่อย่างใด 

 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active