ตรวจเชิงรุก “ชุมชนคนไร้เสียง” พบ คนพิการติดเชื้อ 13 คน เร่งส่ง รพ.สนาม

พม. สร้างความเข้าใจ หลังพบคนพิการไม่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน เร่งสำรวจข้อมูลชุมชนและให้การช่วยเหลือ

หลังพบรายงานคนพิการทางการได้ยิน ภายในชุมชนคนไร้เสียงพระราม 9 กรุงเทพฯ ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทีมเข้าช่วยเหลือพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง คัดกรองคนพิการที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 57 คน พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยรถรับ-ส่ง โดย กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (SWAB) ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.นนทบุรี 

ผลการตรวจพบว่า มีคนพิการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 คน และกลุ่มเปราะบางอีกจำนวน 5 คนซึ่ง พม. ได้คัดแยกผู้ติดเชื้อนำส่งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ เพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี เพื่อเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงานเขตห้วยขวาง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนและเฝ้าสังเกตอาการคนพิการในชุมชนเป็นระยะ 

สำหรับคนพิการที่ผลเป็นลบยังให้ติดตามและเฝ้าระวังอาการ พร้อมทั้งแนะนำการเข้าร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนประชาชน โดยผ่านบริการของศูนย์ TTRS รวมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจให้คนพิการที่ไม่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่กระบวนการดูแลของภาครัฐ 

พัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. กล่าวว่า ที่ผ่านมา พม. ได้ลงพื้นที่ชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้ทำการสำรวจข้อมูลชุมชนและให้การช่วยเหลือ อาทิ มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพ โดยเฉพาะการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมที่ความเหมาะสม ณ อาคาร 55 ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) จ.ปทุมธานี ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยอำนวยความสะดวกด้วยบริการรถรับ-ส่ง คนพิการ และขนย้ายสิ่งของ  

อีกทั้งมีการให้คำแนะนำสิทธิสวัสดิการคนพิการ การฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งปรับปรุงอาคารเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวก โดยติดตั้งระบบสัญญาณเสียงและแสงทุกห้อง และให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือ ผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดทำสารคดีหนังสั้น เพื่อนำเสนอวิถีชุมชนคนหูหนวก พร้อมวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางการได้ยินที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงในระยะยาว 

สำหรับคนพิการ กลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300  สายด่วนคนพิการ โทร. 1479  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน