เลื่อนอีกรอบ! ศธ. เคาะเปิดเทอมใหม่ 14 มิ.ย.64

“ตรีนุช” ห่วงความปลอดภัยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หลังโควิด-19 ยังระบาดหนัก ย้ำ 4 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม กทม. -นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ สอนออนไลน์-ออนแอร์ เท่านั้น

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


วันนี้(18พ.ค.64) ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รับทราบให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 1 มิถุนายน ออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามที่ ศธ.เสนอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ บอกด้วยว่า การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นั้นหากมีโรงเรียน หรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง และพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป สามารถทำได้แต่ต้องประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ผ่านทั้ง 44 ข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564


ทั้งนี้โรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากต้องการเปิดสอนก่อน สามารถจัดการเรียนได้ในรูปแบบการสอนออนไลน์ และ ออนแอร์เท่านั้น
สำหรับพื้นที่สีแดง มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และ สุราษฎร์ธานี  ให้ใช้อาคารสถานที่ ฯ เปิดเรียนได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด


ส่วนที่เหลือ 56 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม เปิดเรียนได้ตามมาตรการ ศบค. อย่างไรก็ตามขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่บังคับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน การตัดสินใจใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ แม้ว่าโรงเรียนจะเปิดไม่พร้อมกัน แต่ต้องปิดเทอมพร้อมกันในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อไม่กระทบกับปฏิทินการสอบต่าง ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active