สธ. แจงกระจายยา “ฟาวิพิราเวียร์” ถึงมือ รพ.รักษาผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 7 แสนเม็ด

เผยในรอบ 5 วัน ส่งยาฟาวิพิราเวียร์ ไปยังทุกจังหวัดที่มีผู้ป่วย พร้อมทั้งสำรองในโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกเขตสุขภาพ


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะประธานคณะทำงานภารกิจด้านการจัดหาและกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวขั้นตอนการเบิกยา “ฟาวิพิราเวียร์” มีความยากลำบาก บางโรงพยาบาลไม่มียาเก็บไว้ โดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข มีระบบบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)
โดยส่วนกลางเป็นหน่วยสำรองยาระดับประเทศ และกระจายยาไปทุกจังหวัดที่รับผู้ป่วย พร้อมทั้งสำรองในโรงพยาบาลแม่ข่าย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคทุกเขตสุขภาพมากกว่า 20 โรงพยาบาล เช่น ในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแม่ข่าย กระจายยาให้ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด

ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้กระจายยาไปยังทุกจังหวัดที่มีผู้ป่วย ทุกเขตสุขภาพแล้ว 765,600 เม็ด อาทิ โรงยาบาลราชวิถี 190,500 เม็ด, โรงพยาบาลนครพิงค์ 48,000 เม็ด, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 78,200 เม็ด, โรงพยาบาลชลบุรี 70,000 เม็ด, โรงพยาบาลหาดใหญ่ 18,500 เม็ด, โรงเรียนแพทย์แห่งละ 4,000 – 6,000 เม็ด และโรงพยาบาลภาคเอกชนกว่าแสนเม็ด รวมทั้งมีการวางแผนจัดส่งยาฉุกเฉินโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านทางสายการบินพาณิชย์ และรถโดยสารในจังหวัดที่ไม่มีสนามบินไว้ด้วย


เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาที่ให้ในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ ตามแนวทางการรักษาภายใต้การดูแลของแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจึงพร้อมกระจายยาและสำรองยาให้กับทุกโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยมีอาการอย่างทันท่วงที และเพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

อดีตนักศึกษา​ฝึกงานไทยพีบีเอส​ เรียนหนังสือและทำข่าวสิ่งแวดล้อม​-เศรษฐกิจ​ ที่เครือเนชั่น​ ปัจจุบัน​กลับมาทำข่าวนโยบาย​สาธารณะ​ที่ไทยพีบีเอส