พีมูฟ แถลงซัด “วราวุธ” หมดท่า ข้าราชการเมินคำสั่งแก้ปัญหา “บางกลอย”

ย้ำขาดความเข้าใจ ไร้ความสามารถบริหารงาน เชื่อถูกหน่วยงานชี้นำ กรณีปฏิบัติการเอาชาวบ้านออกจากป่า ทั้งที่มีข้อตกลงร่วมเดินหน้าแก้ปัญหา  

วันนี้ (4 มี.ค. 2564) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ออกแถลงการณ์ ตำหนิ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อกรณีการแก้ปัญหาบางกลอย โดยใจความสำคัญ อ้างถึงบันทึกข้อตกลง ระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับ ภาคี #SAVEบางกลอย และ ชาวบ้านบางกลอย เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

กลุ่ม P-Move ออกแถลงการณ์ ตำหนิ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยข้อตกลงในวันนั้น นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อาทิ ให้ชาวบ้านกลับขึ้นไปทำไร่หมุนเวียน และดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน โดยการรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม, ยุดิการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ ยุติการข่มขู่ คุกคาม หรือ ใช้ความรุนแรง กับชาวบ้านที่กลับขึ้นไปบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน, ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมติ ครม. 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วย การพื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะ มาตรการยุติการจับกุม ดำเนินคดี และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบไร่หมุนเวียน รวมถึง ขอให้รัฐจัดสรรที่ดิน ที่ทำกินให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต กรณีที่ชาวบ้านประสงค์จะอยู่ที่บ้านบางกลอยล่าง

ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร

​ในแถลงการณ์ ยังระบุด้วยว่า หลังจากมีข้อตกลงดังกล่าว กลับมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงาน ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร” เพื่อผลักดันชาวบ้านออกมาจากบ้านบางกลอยบน ซึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นนี้ ขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาหาทางออกต่อการแก้ปัญหา กรณีบางกลอย ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่ศึกษาการแก้ปัญหา

​ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงขอตำหนิ การปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเห็นว่า

  • ไม่สามารถบริหาร กำกับ บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามนโยบายได้
  • ​ ไม่สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในคำสั่ง และ นโยบายการแก้ปัญหาได้อีกต่อไป เพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
  • ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่รอบด้านต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยรับฟังเพียงหน่วยราชการที่กำกับ ชี้นำ ให้ดำเนินการเท่านั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active