‘พีมูฟ’ ยุติชุมนุม! ‘ภูมิธรรม’ รับปาก เดินหน้า ‘โฉนดชุมชน’

24 วัน พีมูฟทวงสิทธิ พบ หลายเรื่องเห็นผลความคืบหน้า ย้ำจับตาใกล้ชิด กลไกแก้ปัญหาเชิงนโยบาย ต้องมีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

วันนี้ (28 ก.พ. 67) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) แถลงการณ์ ยุติการชุมนุมพีมูฟทวงสิทธิ โดยระบุว่า เป็นเวลา 24 วัน ที่กลุ่มพีมูฟ ได้ปักหลักชุมนุมยืดเยื้อที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน การผลักดันการแก้ปัญหาเชิงนโยบายว่าด้วยสิทธิในการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย และทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในความเป็นพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การกระจายอำนาจ รวมถึงการผลักดันสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการ ระบอบการเมืองประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่ต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งล้วนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่แม้แต่รัฐบาลเองก็ได้แถลงไว้ แต่ยังไม่เดินหน้าอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

แถลงการณ์ ยังระบุว่า การรวมตัวกันเป็นเวลากือบหนึ่งเดือนเต็มเกิดผล เมื่อรัฐบาลเริ่มตอบรับข้อเรียกร้อง การประชุมกลไกแก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลเริ่มเดินหน้า ข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย อาทิ รัฐสวัสดิการ, การคุ้มครองชาติพันธุ์, การจัดการทรัพยากร, ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า รวมถึงข้อเรียกร้องกรณีพื้นที่ปัญหาเร่งด่วนเริ่มคืบหน้าจนเห็นแนวทางชัดเจน

“สำคัญที่สุด เราได้ยืนยันตอกย้ำต่อรัฐบาล และสังคมว่าเรายังต้องการสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ ‘โฉนดชุมชน’ ขอปฏิเสธทุกแนวทางที่รัฐยัดเยียดให้ยอมรับแล้วจำกัดสิทธิ์ แย่งยึดผืนดินไปจากมือประชาชน และเป็นอีกครั้งที่เราได้เดินหน้าปักหมุดหมายคำว่าโฉนดชุมชนให้ยิ่งฝังรากลึกและมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมไทย เป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนับแต่วันก่อตั้งและเคลื่อนไหวครั้งแรกเมื่อ 13 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้”

หลังจากนี้ พีมูฟยืนยัน จะติดตามการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ตกลง และมีแนวทางชัดเจนกับรัฐบาลในการชุมนุมครั้งนี้ให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว จึงขอประกาศยุติการชุมนุม

สำหรับผลการเจรจากับ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยความชัดเจนในแนวทางโฉนดชุมชน ให้เป็นไปตามผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ในวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา

โดยรองนายกฯ ระบุว่า จะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน หลังกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในที่ประชุมจะมีรองนายกฯ ภูมิธรรม เป็นประธาน ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และปลัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระที่จะหารือ คือเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการขับเคลื่อนโฉนดชุมชน และปรับปรุงร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ให้เป็นปัญจุบันและมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้พีมูฟยืนยันว่ามีพื้นที่สมาชิกพีมูฟที่ยื่นขอจัดตั้งโฉนดชุมชนทั้งสิ้น 199 ชุมชน

นอกจากนั้น จะเร่งจัดประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน เนื่องจากต้องนำแนวทางและมาตรการขับเคลื่อนโฉนดชุมชนเข้าพิจารณาเห็นชอบใน คทช. ด้วย

ส่วนการแก้ไขปัญหารายกรณีทั้งสิ้น 266 กรณีในพีมูฟ ให้เป็นไปตามผลการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดินทั้งระบบ ซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน และมีผลสรุปการประชุมเป็นไปด้วยดี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active