โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านตกงานเพิ่ม เกือบ 100 %

ตกงาน ขาดรายได้ แนะรัฐ เร่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาอาชีพ จากบทเรียนจากโควิด-19 รอบแรก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 สมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านและกลุ่มเสี่ยง สสส. กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มีแนวโน้มอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับสุขภาพคนไร้บ้านมากกว่าระลอกแรก จากการเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาที่รัฐจัดให้ เพราะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี และความรู้ รวมถึงการตกหล่นจากสิทธิสถานะ นอกจากนี้ สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง คือ คนไร้บ้านส่วนใหญ่เกือบ 100 %  ต้องตกงาน ทั้งจากแหล่งงานที่ลดลงและนายจ้างกังวลเรื่องติดเชื้อโควิด-19 จึงเลิกจ้างชั่วคราว  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาด้วยการสนับสนุนของ สสส. ตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์รอบใหม่ได้อย่างดี ทั้งในเชิงการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ

“คนไร้บ้านไม่ควรถูกมองข้าม เพราะเขามีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์ทุกคน โควิด-19 ระลอกใหม่ ตอกย้ำว่า จะต้องตั้งรับมือกับวิกฤตให้หนักแน่น ศูนย์คนไร้บ้านที่เราทำงานร่วมกับ สสส. ยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาอาชีพ ให้ความรอบรู้ทางสุขภาพ โดยนำบทเรียนจากโควิดรอบแรกมาเป็นแรงผลักดัน จุดประกาย สร้างค่านิยมให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง ฟื้นฟูจิตใจ”

ด้าน ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ในระยะสั้น สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือคนไร้บ้านทั้งในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักคนไร้บ้าน ทั้งความช่วยเหลือฉุกเฉินในการมอบอุปกรณ์ป้องกันทางสุขภาพ การให้ความรู้ด้านการป้องกันทางสุขภาพ และการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิพื้นฐานเพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ ตลอดจนความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งงานและพัฒนาด้านอาชีพให้กับคนไร้บ้าน เพื่อสร้างโอกาสและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ว่างงานและขาดรายได้อย่างฉับพลัน นอกจากนี้ สสส. ยังพยายามทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างระบบป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของประชากรเปราะบางผ่านการทำงานกับเครือข่ายชุมชนเมืองในหลายจังหวัด

ขณะที่ มูลนิธิกระจกเงา ได้ผลักดันการมีงานทำของคนไร้บ้าน ไร้ฝีมือ และผู้สูงอายุ ให้ได้มีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “จ้างวานข้า” ระหว่างคนไร้บ้านและนายจ้าง ที่มีโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา เป็นตัวกลางในการช่วยประสานงาน และการันตีผลการทำงาน เพื่อให้นายจ้างเกิดความสบาย โดยรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ทุกรูปแบบ เป็นเฟสที่สองแล้ว

โดยใน เฟสแรก เน้นพื้นที่สาธารณะ ส่วน เฟสที่สอง เน้นพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างโรงงานหรือโกดังเก็บของ และ เฟสที่สาม เน้นพื้นที่บ้านคน ซึ่งค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้นตามความละเอียดของงาน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มหางานให้คนไร้บ้านในระยะยาว

ผู้สนใจสามารถสนับสนุนโครงการได้ที่ โครงการผู้ป่วยข้างถนน โดยมูลนิธิกระจกเงาบัญชี  202-2-58289-4 ธนาคารไทยพานิชย์ และแจ้งพื้นที่ให้กลุ่มจ้างวานข้าไปทำความสะอาดได้ที่ Facebook : มูลนิธิกระจกเงา เบอร์โทรศัพท์ 091-046-8598

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน