น้ำโขงแห้ง แก่งหินโผล่

เหตุจีนลดปล่อยน้ำ 50 % จาก “เขื่อนจิ่งหง” ยาวถึง 24 ม.ค. ชาวประมงโอด จับปลาไม่ได้ กระทบไทย 8 จังหวัดริมน้ำโขง

ภาพแม่น้ำโขง ถูกเผยแพร่ผ่าน Maekong Voice เสียงจากลำน้ำโขง ในวันนี้ (14 ม.ค. 2564) โดยระบุว่า เป็นภาพบริเวณบ้านหนองปลาบึก ต.บ้างม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ที่มีสภาพแห้งจนแก่งหินโผล่ เหลือแต่บริเวณที่เป็นร่องน้ำลึกเท่านั้นที่ยังมีน้ำ ส่งผลให้ชาวประมงเดือดร้อน เพราะน้ำแห้ง ไม่มีปลาให้จับ

ด้านเว็บไซต์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระบุว่า สาเหตุมาจากการทดสอบเครื่องจักรที่ติดตั้ง ณ เขื่อนจิ่งหง ในประเทศจีนเมื่อสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2564 ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำโขงตอนล่างลดลงราว 50 % ซ้ำเติมระดับน้ำที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Radio Free Asia (RFA) ว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำในหน้าแล้งปกติในประเทศลาว เมื่อช่วงปลายปี 2562 ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ อาจไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการบริโภค เช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ระบุว่า การเดินเรือลำใหญ่ในแม่น้ำโขงกลายเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เนื่องจากระดับน้ำที่ตื้นเขิน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยระบุถึงการให้สัมภาษณ์ของ สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ระบุว่า กอนช. ได้ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงจากลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ตามที่กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีหนังสือถึง สทนช. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 5 ม.ค. แจ้งปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน จากเดิมระบายน้ำวันละ 1,904 ลบ.ม./วินาที เหลือวันละ 1,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อบำรุงรักษาสายส่งโครงข่ายระบบไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-24 ม.ค. หลังจากนั้น จะปรับเพิ่มการระบายน้ำและกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ 

กอนช. ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง พบว่า ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี ประเทศลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำลดลง 60 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 2–4 ม.ค.  และระหว่างวันที่ 5–28 ม.ค. ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร

ขณะที่ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี ประเทศลาว บริเวณสถานีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย สถานีหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย สถานีนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สถานีมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร และสถานีโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

โดย สทนช. ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบประชาชนอย่างใกล้ชิด

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว